Stork: lopend jaar weer winstgevend

De economische teruggang, hogere aanloopkosten voor luchtvaartprogramma's en een voorziening voor het afstoten van activiteiten hebben Stork vorig jaar een verlies opgeleverd van 8 miljoen euro.

In 2000 maakte Stork (machinebouw, luchtvaartindustrie en technische dienstverlening) nog een nettowinst van 63 miljoen euro op een omzet van 2,6 miljard euro. Vorig jaar liep de omzet van Stork terug naar 2,2 miljard euro, als gevolg van verkochte activiteiten.

Stork verwacht dit jaar weer in de zwarte cijfers te komen. ,,Met de huidige marktsituatie mag je aannemen we dat we in 2002 weer winstgevend worden'', aldus bestuursvoorzitter A. Veenman.

Vorig jaar gaven vier kernactiviteiten van het bedrijf (textieldruk, kippenslachtmachines, lucht- en ruimtevaart en technische dienstverlening) een positief bedrijfsresultaat te zien. De divisie industriële componenten, toeleverancier voor onder meer de chipindustrie, leed een verlies van 9 miljoen euro. Een jaar eerder boekte deze sector nog 10 miljoen euro winst.

Het bedrijfsresultaat van de vijf kernactiviteiten samen bedroeg 69 miljoen euro. In 2000 was dat nog 120 miljoen euro. Bij Textieldruk en Aerospace zijn de resultaten door de wereldwijd tegenvallende economische ontwikkelingen sterk teruggelopen. Bij machines voor de voedselindustrie en de divisie technische dienstverlening verbeterde het resultaat licht.

Met name het negatieve resultaat van 76 miljoen euro bij Capital Assets (de divisie waarin Stork zijn voorgenomen desinvesteringen heeft ondergebracht) drukte het concern vorig jaar in het verlies. In het halfjaarresultaat heeft Stork een grote voorziening moeten nemen voor deze divisie. In afwachting van een beter verkoopklimaat is het afstoten van enkele niet renderende bedrijfsonderdelen voorlopig in de ijskast gezet. Stork heeft bij de verliesgevende activiteiten enkele honderden banen geschrapt.

Tot november vorig jaar dacht het industriële concern nog over 2001 quitte te spelen. Maar het moest deze prognose loslaten toen de economische omstandigheden verder verslechterden als gevolg van de aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten. Tevens zijn de doelstellingen voor 2005 zijn losgelaten. Voor die langere termijn mikte het concern op een omzet van circa 3,2 miljard euro en een winst van ongeveer 7 procent van de omzet. ,,Door de economische ontwikkelingen en toegenomen onzekerheid'' worden die doelstellingen echter losgelaten. Tevens maakte het concern bekend dat het de salarissen van alle groepsdirecteuren en van alle leden van de raad van bestuur voor 2002 zal bevriezen. Hiertoe is ,,gelet op de omstandigheden'', volgens Veenman, besloten.

Voor de langere termijn verwacht Stork veel van de ontwikkeling en productie van het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig JSF, waarin het participeert. In de periode van 2002-2010 denkt Stork 400 miljoen euro extra omzet te genereren met de ontwikkeling van de straaljager.