Statenlid staat `blij' voor de rechter

Het lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de Socialistische Partij R.C.J. Roovers maakte op 18 juni vorig jaar geheime stukken aan de pers openbaar. Volgens het openbaar ministerie in Den Bosch is hij daarom strafbaar.

Gisteren diende de strafzaak. Roovers zei blij te zijn met de zaak, omdat er ,,eindelijk duidelijkheid zou komen over het probleem van geheimhouding door volksvertegenwoordigers.''

Roovers presenteerde stukken over de privatisering van de Brabantse busmaatschappij BBA aan de pers omdat hij zich ,,als volksvertegenwoordiger buitenspel gezet voelde'' door de geheimhouding. Volgens Roovers werden de ondernemingsraad van de BBA en reizigersverening Rover onvoldoende geïnformeerd over de verkoop van aandelen aan het Frans-Zweedse bedrijf CGEA.

Roovers vroeg Gedeputeerde Staten om opheffing van de geheimhouding, maar kreeg geen toestemming de stukken openbaar te maken.

Volgens Roovers bevatten de stukken geen informatie die volgens de Wet Openbaarheid Bestuur geheim mochten worden gehouden. Het stempel `geheim' was daarom niet geldig en de stukken mochten worden gepubliceerd, zo concludeerde hij.

Volgens de officier van justitie had Roovers de zaak moeten voorleggen aan de bestuursrechter. Omdat Roovers de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, eiste de officier drie maanden voorwaardelijk en een boete van 5.000 euro.

Roovers dacht dat de gang naar de bestuursrechter te lang zou duren. Hij was niet op de hoogte van de mogelijkheid van een kort geding. Deze ,,gebrekkige juridische kennis kan men een volksvertegenwoordiger niet kwalijk nemen'', vond hij. De uitspraak is op 5 maart aanstaande.