`Pure sensatie over islamscholen'

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) gaat moslimscholen die nauwe banden onderhouden met fundamentalisten uit Saudi-Arabië ,,keihard aanpakken''. De BVD bracht vandaag een rapport uit over islamitische basisscholen. `Fundamentalisten' reageren op de commotie.

,,Ja, wij krijgen geld uit Saoedi-Arabië, uit Koeweit, uit Duitsland'', zegt Mahmoud El-Shershaby, voorzitter van de Amsterdamse moskee El Tawheed. ,,Overal vandaan krijgen we geld, wat is daar mis mee?'' Samen met hem zit aan tafel Farid Zaari, bestuurslid van de As Siddieq-basisschool in Amsterdam-West. Zij reageren op bevindingen van het actualiteitenprogramma Nova. Volgens Nova worden leerlingen van sommige islamitische basisscholen aangezet tot haat jegens niet-moslims. Ook zouden tien van de 32 islamitische scholen geld ontvangen uit Saoedi-Arabië. Deze beschuldigen achtervolgen islamitische basisscholen al jaren.

Eerder betichtte Nova de Amsterdamse moskee en stichting een pamflet verspreid te hebben waarin wordt gewaarschuwd tegen de christelijke feestdagen: ,,Hoe kun je de feesten van je vijand vieren net doen of het je eigen feesten zijn?'' Nova verwees ook naar de website van de stichting, waarop staat dat moslims geen vriendschappen mogen sluiten met mensen die geen praktiserend moslim zijn.

El-Shershaby en Zaari laten zich bijstaan door een advocaat die niet met naam en toenaam in de krant wil. ,,Geen vriendschappen sluiten met mensen die geen praktiserend moslim zijn? Dat zegt ons geloof'', zegt Shershaby. ,,Maar ons geloof geeft ons ook de ruimte om op een prettige manier om te gaan met andersdenkenden'', vult Zaari aan. ,,We zitten bijvoorbeeld in een gemeentelijk overlegorgaan met andersdenkenden. En als ik mijn buurvrouw met een zware tas zie, zal ik haar helpen, al is zij geen moslim.'' Hij zal nooit, anderen beledigen om hun ras, geslacht of geloof, zegt hij met nadruk. Shershaby: ,,In hetzelfde artikel staat trouwens ook dat je respect moet hebben voor andersdenkenden.''

Maar wat houdt respect in, wanneer we elders op de website van El Tawheed lezen: ,,Dit betekent dat de moslim medelevend en samenwerkend met de andere gelovige moslims is, maar altijd afstandelijk blijft naar niet-moslims. Dit ook als een gebaar van superioriteit van de islam. We moeten nooit zo met hen omgaan en vriendschappen met hen sluiten zoals met onze mede-moslims.''

,,Van iemand die een slechte moslim is, houden we ook afstand'', zegt Shershaby. ,,Onze eigen normen en waarden lopen gevaar wanneer we omgaan met slechte mensen.'' Zaari zegt, wijzend op de christenen: ,,Die kunnen gewoon alcohol drinken. Als je al te intiem met ze omgaat, kan je nu eenmaal makkelijk in de fout gaan''. Maar een huwelijk tussen moslims en christenen is geen probleem, zolang er respect voor de islam bestaat en de kinderen moslim worden.

Zaari: ,,Ik kan niet begrijpen dat de media die zinnen oppakken.'' Volgens Shershaby zijn die zinnen ,,uit hun verband gerukt''. Zaari spreekt van ,,pure sensatie'' en waarschuwt dat door deze aandacht van de media ,,onze goede werken worden weggevaagd''. Vergeten worden volgens hem de goede contacten die El Tawheed heeft met de overheid.

Steeds weer staan moslims onder druk, is de reactie van Zaari en Shershaby, en terwijl zij als gelovige moslims keer op keer worden beledigd, moeten zij zich verantwoorden. Dat is de omgekeerde wereld. Zij verwijzen onder andere naar de omslag van M van NRC-Handelsblad, waarop het voorblad van de koran stond afgebeeld. ,,Dat was puur kwetsend'', zegt Shershaby. Zaari refereert aan een artikel in deze krant waarvan de kop luidde: `Dreiging Sovjet Unie minder erg dan islam'. Zaari: ,,Als NRC zoiets schrijft, dan zijn we beledigd, maar we zullen niet terug beledigen.''

Op de site van El Tawheed is een link naar SAMJH.com van de eveneens als fundamentalistisch gedoodverfde Stichting Alwaqf. Hier valt te lezen: ,,In de islam moeten volgens de vaste mening degenen die schuldig zijn aan deze misdaad (sodomie) worden gedood door het zwaard.''

El Tawheed wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de links af. En passant laat Zaari weten dat er ,,ook dingen die kwetsend zijn van internet zijn gehaald''. De advocaat zegt tegen hem dat het beter is daar verder niet op in te gaan en herhaalt de nieuwe strategie: verweren tegen aantijgingen en een beter pr-beleid. En hij wil niet dat de uitlatingen van Shershaby en Zaari in een artikel tegenover uitlatingen van derden worden gezet. De advocaat: ,,Wij willen naast voorinzage ook het recht om plaatsing van uw artikel te weigeren.'' Hij wil niet zeggen of hijzelf ook moslim is: ,,Dat is niet relevant.''

,,Het probleem is'', zegt de advocaat, ,,dat moslims in Nederland en andere landen een hoop onrecht wordt aangedaan. Negen van de tien keer komen zij negatief in de media.'' Hij zou liever zien dat zij ,,juridisch actiever'' zouden optreden. Hij zegt dat er op dit moment ,,juridisch overleg is over hoe we ons het best kunnen verweren''. Zaari en Shershaby waarschuwen de media. ,,Door de druk vanuit de media hebben we moeite onze mensen tot kalmte te brengen. Je moet steeds weer vertellen dat niet heel Nederland tegen de islam is. De kritiek in de media maakt mensen steeds kwader en in onze achterban zitten ook heethoofden'', aldus Zaari.

    • Hans Moll