Protest van kranten in regio tegen ontslagen

Vijf regionale dagbladen hebben gisteren artikelen grijs gemaakt om te protesteren tegen het ontslag van een aantal redacteuren dat de redactie in het kader van bezuinigingen verwacht. De kranten, de Gooi– en Eemlander, het Haarlems Dagblad, het Leidsch Dagblad, het Dagblad van Almere en de IJmuider Courant, zijn onderdeel van de Hollandse Dagbladcombinatie (HDC). Volgens Jan Geert Majoor, hoofdredacteur van de kranten, zal de verslaggeving in de regio ernstig lijden onder de bezuinigingen. Artikelen die volgens de redactie na een dergelijke bezuiniging niet meer kunnen worden gemaakt, zijn voorzien van een grijze achtergrond.

Majoor is verontwaardigd over een rapport over een extern onderzoek, dat de directie onder de redactie heeft verspreid. ,,Volgens dat rapport kunnen 60 tot 90 van de 225 redacteuren worden ontslagen. De directie heeft het rapport zonder commentaar de vloer opgestuurd. Wij hebben gevraagd om commentaar. De directie ontkent niet dat ze het eens is met het rapport.'' Majoor gaat ervan uit dat de directie de aanbevelingen wil uitvoeren.

Volgens de directie lijden de dagbladen van de Hollandse Dagbladcombinatie verlies. Dat stelt ze in een reactie in de actievoerende kranten. ,,Om het uitgeven van deze krant ook in de toekomst te waarborgen is het onvermijdelijk dat er maatregelen genomen worden die op termijn aan de verliesgevende situatie een einde te maken.'' Uit het rapport zou blijken dat de kranten van de HDC aanmerkelijk meer kosten dan vergelijkbare regionale kranten. De directie geeft morgen commentaar op het externe advies.

Majoor vindt het nog te vroeg voor bezuinigingsplannen: ,,Deze kranten zijn vorig jaar gefuseerd. Toen zijn er vijfentwintig banen verdwenen. Met de directie is afgesproken dat de reorganisatie in het voorjaar serieus zou worden geëvalueerd. Daar willen wij op wachten.''