Prognose CPB wekt verwarring

Nieuwe, nog vertrouwelijke ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) hebben in politiek Den Haag tot grote verwarring geleid. De berekeningen van het planbureau voor dit en volgend jaar laten een aantrekkende groei zien, maar tonen tevens een teruglopend overschot op de begroting. Daardoor zou in 2003 zelfs een begrotingstekort van 0,6 procent ontstaat.

De CPB-cijfers dienen als basis voor de Voorjaarsnota, de laatste begrotingsvoorbereidingen van het tweede paarse kabinet. Ingewijden spreken van ,,een knetter van een fout van het CPB'' in de ramingen. Minister Zalm (Financiën) heeft al laten weten zelf nog eens goed naar de cijfers te kijken. Ook het CPB komt binnenkort met nieuwe, definitieve ramingen.

De economische groei zal volgend jaar toenemen van 1,5 procent in 2002 tot 2,5 procent in 2003. Ondanks de aantrekkende groei daalt het begrotingsoverschot (nu 0,3 procent) naar 0 procent dit jaar en slaat in 2003 om in een tekort van 0,6 procent.

Naast verbazing is ook sprake van onrust bij de fracties. PvdA, VVD, D66 en CDA gaan in hun programma allemaal uit van een overschot van ongeveer 1 procent. PvdA'er Crone zegt in de doorrekening van het programma rekening te hebben gehouden met ,,een dipje'' in 2003. Wel denkt de partij erover de geplande lastenverlichting voor 2003 te schrappen. Ook enkele geplande uitgavenverhogingen worden doorgeschoven naar latere jaren. De VVD voert een aantal geplande bezuinigingen wel uit in 2003, maar stelt beoogde extra uitgaven waarschijnlijk uit. D66 heeft zich ten doel gesteld geen tekort op de begroting te laten ontstaan. CDA'er Wijn: ,,Wij willen geen nieuwe tekorten, dus zullen we dat moeten aanvullen.''

verwarring: pagina 6