Maximaal 9 nieuwe partijen doen mee

Aan de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 mei doen maximaal negen nieuw geregistreerde politieke partijen mee, waaronder de Lijst Pim Fortuyn, Duurzaam Nederland en de Arabische Democratische Partij.

Dat blijkt uit de verzoeken om registratie die zijn binnengekomen bij de Kiesraad, het stembureau voor landelijke verkiezingen. Leefbaar Nederland was al geregistreerd, evenals 35 andere politieke partijen. Andere niewkomers zijn Groen Rechts, Vrouwvriendelijke Interactie (VVI), Uw Politieke Partij Aarde (UPPA) en Daadkrachtig Nederland.

Vandaag zou de Kiesraad beslissen of alle registratieverzoeken ook worden ingewilligd. Criteria daarvoor zijn formeel. Partijnamen kunnen bijvoorbeeld worden afgewezen als ze verwarring wekken met reeds bestaande namen. Ook moet de partij als vereniging zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een politieke doelstelling hebben.

Dat partijen geregistreerd zijn, betekent niet vanzelfsprekend dat zij ook daadwerkelijk deelnemen aan de verkiezingen.

Bij de Kamerverkiezingen in 1998 konden de kiezers uiteindelijk stemmen op twintig van de 49 geregistreerde partijen. Bepalend voor de deelname is het inleveren van de kandidatenlijst bij de Kiesraad. Dat is alleen mogelijk op 2 april.

Op die dag presenteren de partijen ook hun politieke geloofsbrieven.