Invloed van buiten op moslimscholen

Verschillende buitenlandse organisaties hebben invloed weten te verwerven in en rond het islamitisch onderwijs in Nederland. Het gaat voornamelijk om de Libische World Islamic Call Society (WICS), de Saoedische Al-Waqf al-Islami en het Turkse Directoraat-Generaal voor Godsdienstzaken.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Op de meeste scholen doen zich echter geen zaken voor die schadelijk zouden zijn voor de ,,democratische rechtsorde''.

Een en ander staat in het conceptrapport De Democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs, buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensen. Het definitieve rapport zou vanmiddag worden bekendgemaakt.

De BVD meldt ook dat de dienst over aanwijzingen beschikt dat op islamitische basisscholen godsdienstleraren en docenten onderwijs in eigen taal en levende culturen, politiek-islamitische of zelfs radicaal-islamitische opvattingen huldigen en zich een fel tegenstander betonen van integratie. Schoolbesturen hebben vrij spel door ,,onmondige ouders''. In sommige gevallen wordt de macht van de ouders door besturen bewust beperkt gehouden door hen niet te informeren over de gang van zaken op de scholen, schrijft de BVD. Ook de overkoepelende onderwijsorganisatie ISBO, die géén radicale moslims in het bestuur heeft, blijkt niet goed in staat de misstanden in de scholen aan te pakken.

Politiek-islamitische organisaties die invloed hebben in het Nederlands onderwijs verschillen van karakter, meldt de dienst. Terwijl sommige de democratie respecteren, zoals Milli Görüs-beweging, zijn ,,andere niet afkerig van het plegen van onwettige acties.'' ,,Enkele harde kernen tonen zich zelfs voorstander van het plegen van geweld om hun politiek-religieuze doelen te verwezenlijken.'' De BVD doelt hier op groeperingen als de Egyptische Islamitische Juhad (EIJ) en de Algerijnse Groupe Salafiste Pour le Combat (GSPC). Deze organisaties zijn ,,spaarzaam vertegenwoordigd'' in Nederland.

De dienst kon niet achterhalen hoeveel kinderen in Nederland naar koranscholen gaan. Wel signaleert de BVD religieus getinte (Turkse) internaten in Nederland. Marokkaanse ouders blijken hun kinderen, vaak ouder dan 16 jaar, naar religieuze instituten te sturen in Marokko.

De aanleiding voor de dienst om de basisscholen onder de loep te nemen is de angst bij overheidsinstellingen over ,,enkele aspecten van het islamitisch onderwijs.'' Overheden hebben daar niet voldoende zicht op en zouden graag weten wat binnen de schoolmuren gebeurt. Maar de ,,gevoeligheid van de materie'' belemmert een eigen onderzoek van overheidsinstellingen, aldus de BVD over de noodzaak van onderzoek.

Nederland telt 32 islamitische basisscholen en tien dependances met in totaal ruim zesduizend leerlingen. Dertig procent van de islamitische scholen is opgericht door de Turkse gemeenschap.