Ideeëncampagne

De verkiezingscampagne is volop aan de gang. Weliswaar gaat het om gemeenteraadsverkiezingen, maar dit gegeven weerhoudt de Haagse politieke kopstukken er niet van volop mee te draaien in de strijd om de kiezer. Integendeel, meer dan ooit lijkt de lokale campagne een generale repetitie voor de `echte' verkiezingen van 15 mei aanstaande. Bovendien, zoals men in de Verenigde Staten zegt, `all politics is local'.

De nationale onderwerpen die al lange tijd de Haagse politieke hitparade aanvoeren, zoals zorg, veiligheid en infrastructuur, kennen allemaal hun lokale vertaling. Wat dat betreft is er dan ook veel voor te zeggen dat de nationale politiek zich nu al manifesteert. Problematisch wordt het pas als Den Haag de raadsverkiezingen volledig gaat overheersen. En dat dreigt nu wel.

Geen dag gaat er voorbij of ergens in het land lanceert een landelijk politicus wel weer een idee. Zeker PvdA-lijsttrekker Melkert laat zich op dit punt niet onbetuigd. Het afgelopen weekeinde opperde hij in Arnhem de gedachte om criminelen op herhaling te bestraffen met een standaard strafvermeerdering. Op werkbezoek in Gouderak, afgelopen maandag, kwam de PvdA-voorman met de suggestie banken te verplichten hun dienstverlening in kleine kernen op peil te houden. Het is een beproefde campagnestrategie. De politicus die de agenda bepaalt, heeft een voorsprong op zijn tegenstanders.

Maar de vraag is ondertussen wel hoe de ideeën van Melkert zich nog verhouden met het PvdA-verkiezingsprogramma, dat nog maar twee maanden geleden werd vastgesteld. In al zijn gedetailleerdheid is daar niets terug te vinden van Melkerts nieuwe plannen. Melkert bevindt zich overigens in goed gezelschap. Eerder ontvouwde PvdA-voorzitter Koole enkele plannen om het Nederlandse kiesstelsel radicaal te veranderen. Er moet volgens hem gestreefd worden naar het Duitse kiesstelsel, waarbij de kiezer twee stemmen kan uitbrengen: één op een landelijke lijst, en één op een regionale kandidaat. Ook voor dit voorstel geldt dat hierover met geen woord wordt gerept in het nog zeer verse verkiezingsprogramma.

Alom wordt vastgesteld dat het niet goed gaat met de politieke partijen. De wijze waarop leidende PvdA-politici nu met hun eigen partij omgaan is daarvan een even illustratieve als pijnlijke bevestiging.