Haringen horen de windmolen

Haringen hebben zo'n goed gehoor dat zij van alle vissen het best windturbines kunnen horen. ,,Kabeljauw daarentegen is nogal doof'', vertelt T. Stalin, manager van Enron Wind in Zweden. Dat is belangrijke informatie voor wie wil weten wat de milieu-effecten zijn van windparken in zee.

De productie van windenergie neemt een hoge vlucht, bleek in Londen tijdens een gisteren afgesloten conferentie over windparken in zee. Sinds 1995 is de productiecapaciteit van windenergie wereldwijd gestegen met 487 procent naar ruim 23.000 megawatt, genoeg om in de elektriciteitsbehoefte van 23 miljoen mensen te voorzien. De Europese Unie wil dat 10 procent van de elektriciteitsvoorziening in de Unie in 2010 op duurzame manier wordt opgewekt. Omdat bouwen op het land lastig is, willen bedrijven nu windparken neerzetten in de zeeën van noordwest-Europa.

Het duurt echter vaak jaren voordat de vergunningen binnen zijn. Overheden willen bijvoorbeeld tijdrovend onderzoek naar het effect van de parken op de visstand en op de vogels die langs de turbines komen. Om de procedures te versnellen werken bedrijven zoveel mogelijk samen met overheden.

windenergie: pagina 17

    • Heleen de Graaf