Geen bonus zakenbankiers ABN Amro

Het aantal zakenbankiers bij ABN Amro dat over 2001 geen bonus krijgt is sterk gestegen. Vooral bankiers van de aandelenafdelingen in Londen zien wegens geleden verliezen de bonus aan hun neus voorbijgaan. Dat bevestigen ingewijden bij de bank.

ABN Amro geeft geen commentaar op dit onderdeel van het beloningsbeleid. Een woordvoerder van de bank beaamde vandaag wel dat de pool waaruit de bonussen moeten worden betaald ,,duidelijk'' kleiner is dan een jaar geleden. Zakenbankiers die actief zijn in de obligatiehandel krijgen naar verluidt wel een bonus. Deze activiteiten liepen wel voorspoedig.

ABN Amro heeft circa 2.500 zakenbankiers in Londen werken. Wereldwijd heeft de bank ongeveer 22.500 man in dienst die zich met zakenbankieren en kredietverlening aan grote bedrijven bezighouden.

In de Londense City maken zakenbankiers zich dit jaar meer dan andere jaren druk over hun variabele winstuitkering. De bonus maakt meestal het grootste deel van hun inkomen uit.

De Brits-Aziatische bank HSBC heeft al voor commotie gezorgd door een groot deel van zijn medewerkers geen bonus te geven. Vastgoedmakelaars speculeren er nu op dat de huizenprijzen in Londen – in het dure segment – omlaag zullen gaan als gevolg van de jongste soberheid in de banksector.

De meeste zakenbanken hebben over 2001 hun bonusuitkeringen ingrijpend verlaagd als gevolg van de zwakke financiële markten. Het aantal beursgangen is sterk geslonken, evenals het aantal aandelenuitgiftes. Daarnaast is de fusie- en overnamegolf – een belangrijke winstbron voor adviserende bankiers – tot een eind gekomen. De Amerikaanse zakenbanken J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley en Goldman Sachs maakten eerder bekend hun bonusuitkeringen wereldwijd met tientallen procenten te verminderen.

Het volledig achterwege blijven van de bonus bij een groot deel van de bankiers van HSBC gaat overigens gepaard met een strategische koerswijziging. De bank heeft besloten om de zakenbankdivisie samen te voegen met de afdeling die kredieten van grote ondernemingen beheert. Op die manier wordt geprobeerd een betere kruisbestuiving te bewerkstelligen. HSBC treedt daarmee in de voetsporen van ABN Amro, Deutsche Bank en J.P. Morgan Chase.

breaking views: pagina 17

    • Jeroen Wester