D66 is draad even kwijt

Voortschrijdend inzicht bij D66. De campagnemail van 19 februari 15.28 uur: ,,D66 juicht het voornemen van de SER toe om geen nieuwe Melkertbanen meer te creëren. D66 heeft al eerder voorgesteld om deze vorm van gesubsidieerde banen een `zachte dood' te laten sterven, wat inhoudt dat er geen nieuwe banen in dit programma meer worden geschapen. De bestaande banen zouden dan op termijn langzaam kunnen `verdwijnen' in reguliere arbeidsplaatsen.''

De D66-campagnemail van 19 februari 16.03 uur: ,,Helaas door een fout onzerzijds is het verkeerde bericht uitgestuurd. Het hoofdstukje Melkertbanen moet als niet verzonden worden beschouwd. U krijgt zo spoedig mogelijk een juiste versie.''

De D66-campagnemail van 17.06 uur: ,,Het voorstel van (een werkgroep van) de SER om de Melkertbanen af te schaffen getuigt van grenzeloos cynisme. (...) De Melkertbanen waren nu juist op die kansloosheid een effectieve reactie. In wezen zegt de SER: u mag weer thuiszitten, want er worden volstrekt onvoldoende alternatieven geboden. (...)

Melkertbanen moeten blijven, al kan het aantal omlaag en moeten de banen veel meer het karakter krijgen van opstapbanen, gericht op doorstroming naar regulier werk.''