CU wil niet langer op één lijst met SGP

De Christen-Unie (CU) wil bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet langer met een gezamenlijke kieslijst uitkomen met de Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP). Het grote struikelblok is het standpunt over vrouwen van de SGP. De partij tolereert alleen vrouwen op een onverkiesbare plaats op de kieslijst.

,,De CU stimuleert vrouwen juist'', aldus voorzitter T. van Daalen, ,,om politiek actief te worden en zich tot raadslid te laten verkiezen.'' Volgens hem ,,doen de beide partijen elkaar zo langzamerhand een beetje pijn'' wat dit onderwerp betreft. Kolijn doelt hiermee op de onrust die in CU-kringen in verschillende gemeenten is ontstaan over de manier waarop de gezamenlijke kieslijsten worden opgesteld. Vrouwen worden door de SGP niet op verkiesbare posities geduld, ook al worden ze door de CU voorgedragen. CU en SGP presenteren zich in 56 gemeenten met één lijst.In tal van andere gemeenten zijn horizontale lijstverbindingen overeengekomen, die zorgen dat restzetels behouden blijven.

SGP-voorzitter W. Kolijn zegt ,,de signalen te hebben opgevangen dat de CU zich niet langer wenst te onderwerpen aan het SGP wat betreft de ban voor vrouwen op een verkiesbare plaats op de kieslijst''. Hij heeft respect voor dit standpunt, maar benadrukt dat het ,,onbespreekbaar'' is voor zijn partij om vrouwen het recht op een politieke functie toe te kennen. Volgens de CU is de zaak van het vrouwenkiesrecht belangrijker geworden na de recente fusie van RPF en GPV. De partij is daardoor groter geworden en accepteert niet meer dat de SGP in het samenstellen van de kieslijsten het laatste woord heeft. Sinds 1997 kunnen vrouwen alleen nog maar buitengewoon lid worden van de SGP. Grabijn-Van Putten diende daarover een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. De commissie achtte zich eind december niet bevoegd om een uitspraak te doen in de zaak.