Cheney vreest As

Terwijl de Amerikaanse president George Bush op bezoek in Japan en Zuid-Korea zijn best doet om iets van de internationale zorgen over zijn waarschuwing voor een `As van het Kwaad' uit de weg te nemen, doet zijn vice-president aan het thuisfront het tegenovergestelde.

Bush' tweede man Dick Cheney riep de internationale gemeenschap ten overstaan van een Amerikaans gehoor op de druk op Iran, Irak en Noord-Korea op te voeren om zo illegale wapenprogramma's en andere vijandigheden tegen te gaan. ,,Een paar van onze vrienden in Europa twijfelen president Bush bij te staan in zijn afwijzing van wat hij heeft genoemd de `As van het Kwaad',' aldus Cheney ten overstaan van zijn Amerikaanse gehoor.

Met name in Europa, maar ook in Japan en Korea, bestaat kritiek op de ogenschijnlijke wens van Bush de oorlog tegen de terreur uit te bereiden naar landen waarmee sommige bondgenoten betere betrekkingen wensen. Cheney trok zich niets van die kritiek aan en waarschuwde dat Iran, Irak en Noord-Korea ,,een keus te maken hebben'.

Hij beschuldigde de drie landen, in navolging van Bush, van het produceren van massavernietigingswapens en ,,gevaarlijke initiatieven' die de kop in moeten worden gedrukt.