CDA'er Balkenende pleit voor minimumstraffen

Tienduizend agenten erbij, minimumstraffen voor zeden- en geweldsdelicten, vereenvoudiging van de aangiften. Daarmee moet het land volgens CDA-leider Balkenende veiliger worden.

In een verkiezingstoespraak gisteren in Maastricht betoogde Balkenende onder meer dat Nederland onder het bewind van de regeringspartijen PvdA, VVD en D66 ,,werkt als een magneet voor criminaliteit''.

Door steeds Europees beleid voor gemeenschappelijke minimumstraffen tegen te houden, een tolerant drugsbeleid te voeren en bovendien veel te gedogen, maakt het paarse kabinet volgens Balkenende Nederland aantrekkelijk voor criminelen.

VVD-lijsttrekker Dijkstal reageerde gisteren op een verkiezingsbijeenkomst in Amsterdam lauw op de gedachte over de invoering van minimumstraffen. ,,Ik wil niet alle nieuwe suggesties naar de prullenbak verwijzen, maar in ons systeem heeft de rechterlijke macht een eigen rol bij de vaststelling van de strafmaat.'' De VVD leider pleitte ervoor om gewoon de wetten die er zijn, uit te voeren.

Tijdens een werkbezoek aan Tilburg, gistermiddag, zei Balkenende dat ,,de gedoogcultuur niet meer acceptabel is. Het kan niet zo zijn dat iemand met minder dan een kilo drugs op zak op Schiphol zomaar door mag lopen.''

De CDA-leider vindt dat een veiligere samenleving thuis en op school begint. De minimumstraffen, waar verschillende Europese landen mee werken, zijn volgens het CDA hard nodig. ,,Nu is het zo dat Engeland bij een drugsdelict een minimumstraf kent van zeven jaar en wij hier in Nederland een maximumstraf van acht jaar. Dat moet anders.''

In Limburg wees Balkenende op de overlast die de zuidelijke provincie kent door het in zijn ogen tolerante drugsbeleid. Volgens hem ,,ondergraaft Nederland steevast de Europese samenwerking op terreinen waar het echt iets voor de burger kan betekenen''.

Balkenende veegde de vloer aan het door PvdA-lijsttrekker Melkert geopperde idee een misdaadkaart te maken en burgers te laten meebeslissen over de inzet van de politie in hun wijk.

Balkenende: ,,We houden de agenten op die manier dan nog langer achter hun bureau vast om kaartjes in te tekenen.''