Bush wil geen aanval op Noord-Korea

De Verenigde Staten zijn niet van plan Noord-Korea aan te vallen en steunen het ontspanningsbeleid van de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung. Dit heeft president Bush vandaag na overleg met Kim gezegd.

Het bezoek van Bush aan Zuid-Korea ging gepaard met felle protesten van Zuid-Koreanen die ageerden tegen het inbegrip van Noord-Korea in Bush' `As van het Kwaad'. Zeventig procent van de Zuid-Koreaanse bevolking is het met deze uitspraak niet eens, zo is uit een opiniepeiling gebleken. Een groep studenten bezette gisteren uit protest het kantoor van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Seoul en werd na enkele uren door politie verwijderd.

Bush uitte vandaag een sterke afkeur van het systeem in Noord-Korea. ,,Laat me uitleggen waarom ik mijn opmerkingen heb gemaakt. Ik hou van vrijheid en begrijp het belang van vrijheid', zei Bush bijvoorbeeld aan het begin van zijn persconferentie. ,,Ik zal mijn mening over [de Noord-Koreaanse leider] Kim Jong-il pas veranderen als hij zijn volk vrijheid geeft en voorstellen voor dialoog accepteert van landen als Zuid-Korea, als hij de wereld toont dat hij een goed hart heeft en geeft om de bevolking van zijn eigen land.'

Bush legde de schuld voor het stilvallen van de gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea bij de Noord-Koreanen. ,,Ik ben teleurgesteld dat de Noord-Koreanen de geest van het zonneschijnbeleid niet accepteren', zei Bush met een verwijzing naar het ontspanningsbeleid van Kim Dae-jung. ,,Ik heb de president duidelijk gemaakt', aldus Bush, ,,dat ik zijn zonneschijnbeleid steun.'

Zelf is Bush ook bereid de gesprekken met het noorden weer aan te gaan, die sinds zijn aantreden volledig zijn stilgevallen. ,,Ik heb dat aanbod gedaan, maar geen respons gekregen.' Over de belangrijkste reden dat Noord-Korea tot de `As van het Kwaad' behoort - de ontwikkeling en export van raketten - zei Bush slechts: ,,Ik maak me zorgen over een land dat niet transparant is, dat massavernietigingswapens ontwikkelt.'

De Zuid-Koreaanse president zei tevreden te zijn over de ,,open ideeën uitwisseling' met Bush. ,,Ik heb grote waardering voor het voorstel van Amerika om zonder voorwaarden de dialoog aan te gaan.'

Tegelijkertijd beloofde Kim steun in Amerika's `strijd tegen het terrorisme'.