`Beëindig het debat over kerkenfusie'

Bas Plaisier, secretaris van de Samen op Weg (SoW)-kerken, wil geen discussie meer over de vorm waarin de hervormden, gereformeerden en lutheranen zullen opgaan in één fusiekerk. ,,We mogen niet meer terug'', zegt Plaisier vandaag in een interview in Trouw.

Plaisier reageert in het interview afwijzend op een voorstel van vrijzinnigen binnen de SoW-kerken deze week om een referendum te organiseren. Ook een eerder voorstel van de (behoudende) Gereformeerde Bond om de voorgenomen fusie in een lossere federatie om te zetten, kan in de ogen van de scriba geen genade vinden. ,,We zijn altijd welwillend geweest. Nu niet meer.'' In een toelichting zegt Plaisier dat hij ,,geen ultimatum'' wil stellen aan de twijfelaars in het verenigingsproces. Wel wil hij duidelijk maken dat nieuwe discussies over de vorm van samenwerking een gepasseerd station zijn. ,,Ik wil duidelijk maken dat wij zullen uitvoeren wat door de synode is besloten. En dat wij dat met kracht zullen doen. De weg is helder. En het doel is bijna bereikt.''

Volgens Plaisier kan de definitieve fusie binnen enkele jaren een feit zijn. Wel maakt hij zich zorgen over het trage tempo waarmee de eenwording voortschrijdt. ,,Hoe langer we in de windstilte zitten, hoe meer verwarring en onrust er onstaat binnen de kerk.''