Al langer fraude bij Allied Irish bank

De recent ontdekte fraude bij de Ierse bank Allied Irish Banks was al veel langer gaande dan eerder werd aangenomen. Bij de presentatie van de jaarcijfers maakte de bank vanochtend bekend dat de handelaar John Rusnak al sinds 1997 met schijncontracten zijn valutaposities dekte.

Analisten spraken vanochtend van een nieuwe onthulling die voor de financiële markten als een schok komt, want de Ierse bank had steeds beweerd dat de frauduleuze praktijken pas vorig jaar een aanvang hadden genomen. Dat de fraude zo lang heeft kunnen plaatsvinden geeft volgens de analisten aan dat de controle gedurende vier jaar niet heeft gewerkt.

Ruskin pleegde de fraude op het hoofdkantoor van de Amerikaanse dochter Allfirst in Baltimore. De handelaar nam grote risico's op de valutamarkt en de bank verkeerde in de veronderstelling dat hij die risico's had afgedekt met opties. Maar die bleken door de handelaar alleen fictief te zijn ingevoerd in het interne risicobeheersingssysteem van Allfirst. AIB is geen grote speler op de valutamarkten. Door de jaren heen droeg de valutahandel slechts voor 3 procent bij aan de groepswinst.

AIB-topman Michael Buckley verklaarde vanochtend dat Rusnak al in 1997 begon met het verdoezelen van verliezen. Van de totale schade ontstond 55 procent vorig jaar, 30 procent in 2000 en de rest in de jaren daarvoor. Buckley erkende dat de controle bij Allfirst ernstig heeft gefaald, maar wees er wel op dat het ging om zeer ingewikkelde transacties.

Buckley deed zijn uitlatingen tijdens een toelichting op de jaarcijfers. Hij gaf aan dat de schade door de fraude nog enigszins meevalt. In eerste instantie beliep de strop 750 miljoen dollar, maar dat blijkt nu 691 miljoen dollar (790 miljoen euro) te zijn. Als gevolg hiervan daalde de winst voor belasting van AIB over het afgelopen jaar met 47 procent tot 612 miljoen euro. Zonder de tegenvaller zou een bedrag uit de bus zijn gekomen van 1,4 miljard euro, 22 procent meer dan de winst van 1,15 miljard euro over het voorafgaande jaar.