VVD wil WAO pas later regelen

De VVD wil, in tegenstelling tot het kabinet, het WAO-probleem pas ná de verkiezingen oplossen. Formeel zal het kabinet nog deze regeerperiode met een voorstel proberen te komen, maar de liberalen verwachten meer heil van de formatieonderhandelingen.

Dat bleek gisteren tijdens een campagneavond van de VVD in Enschede waar minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) bij aanwezig waren. De oplossingen die de Sociaal Economische Raad (SER) tot nu toe biedt voor de aanpak van de WAO zijn volgens de VVD onvoldoende. Zalm: ,,Als we alleen maar gaan verschuiven zonder dat we daar iets mee opschieten, dan vind ik het geen goed idee.'' Hij doelde daarbij op het afschaffen van de boete voor werkgevers die werknemers de WAO in laten stromen en de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Uit berekeningen van het CPB blijkt dat deze maatregelen geen effect op de instroom hebben. Zalm: ,,Er is een goed WAO-akkoord nodig in een nieuw regeerakkoord, of daarvoor.''

De discussie over de WAO loopt in het kabinet hoog op. Eind vorige week distantieerde Hoogervorst zich na publictatie van doorrekeningen van het Centraal Planbureau van het SER-akkoord. Premier Kok liet daarop weten dat Hoogervorst voor zijn beurt had gesproken en dat het kabinet zelf, gelijktijdig met de uitwerking van het akkoord door de SER, met eigen plannen zou komen, gebaseerd op het SER-advies.

Hoogervorst noemde de openlijke berisping van Kok gisteren ,,onnodig''.

De PvdA heeft al laten weten het SER-advies als leidend te beschouwen, terwijl de VVD in haar verkiezingsprogramma een totaal andere oplossing voorstaat. Formeel zeggen beide partijen er ,,vertrouwen in te hebben'' om nog voor de verkiezingen met een kabinetsstandpunt te kunnen komen. Hoogervorst: ,,We zijn het aan onze stand verplicht om met een oplossing te komen. We willen een nieuw kabinet een vliegende start geven.''