Venezolaanse admiraal wil vertrek Chávez

Het verzet tegen het aanblijven van de omstreden Venezolaanse president Hugo Chávez is verder toegenomen nu opnieuw een hoge functionaris uit de legerleiding heeft opgeroepen tot zijn aftreden.

Admiraal Carlos Molina Tomayo beschuldigde Chávez van een ,,extreem-linkse tirannie'' en eiste het onmiddellijke vertrek van de president.

De oproep van Molina, ten overstaan van de Venezolaanse pers, geeft aan dat de politieke situatie in het Latijs-Amerikaanse land toenemend polariseert en dat zelfs het traditoneel conservatief te boek staande leger verdeeld raakt. Twee weken geleden riepen twee lagere officieren, Pedro Soto en Pedro Flores van respectievelijk de luchtmacht en de nationale garde op tot het aftreden van Chávez. Beiden werden kortstondig gearresteerd, hetgeen resulteerde in twee dagen van luidruchtige anti-Chávez-protesten in de binnenstad van de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

Molina richtte zich tot zijn landgenoten en riep hen op ,,in het belang van de toekomst en onze kinderen'' Venezuela te bewaren voor de ,,onpatriottische'' grillen van de president. Honderden Venezolanen gingen vervolgens in Caracas de straat op, sloegen op potten en pannen en riepen leuzen als `weg met Chávez'.

De Venezolaanse minister van Justitie, Jose Vincente Rangel, heeft in een reactie gezegd dat het om een geïsoleerd protest van de militairen gaat en dat hun motieven uitsluitend politiek zijn. ,,Er bestaat absolute rust binnen de strijdkrachten'', aldus Molina.

De commandant van de Venezolaanse marine heeft evenwel gezegd dat de 48-jarige Molina ,,een uitstekende officier'' is met een staat van dienst van 27 jaar. Molina zelf gelooft dat 90 procent van het leger achter hem staat.

De openlijke kritiek op Chávez, de voormalige couppleger die in 1998 door een overtuigende meerderheid werd gekozen, is de afgelopen maanden sterk toegenomen nu de economie van het land in een steeds diepere crisis lijkt te geraken.

Zo is gisteren de waarde van de Venezolaanse bolivar opnieuw gekelderd met 5,3 procent en de zakenwereld in het land probeert zich met moeite aan te passen aan een pakket van nieuwe economische maatregelen, die een kapitaalvlucht moeten tegengaan.

Chávez' autoritaire stijl van besturen ligt al langer onder vuur. Molina sluit zich aan bij een groeiende groep ontevreden Venezolanen die van mening is dat de president door zijn confronterende linkse beleid grote verdeeldheid zaait in het land. Voorts uitte Molina kritiek op de schadelijke gevolgen van de contacten van de Venezolaanse president met niet-democratische landen zoals Irak, Cuba en China.