SER neemt afscheid van Melkert-banen

De Sociaal Economische Raad (SER) wil in de komende regeerperiode af van de zogenoemde Melkert-banen. Dat hebben bronnen rond de SER bevestigd.

Uit een vertrouwelijke notitie van een werkgroep van de SER blijkt dat werkgevers en werknemers geen heil meer zien in gesubsideerde arbeid, nu de arbeidsmarkt beter dan voorheen `op eigen kracht' voor werkgelegenheid kan zorgen.

De werkgroep heeft vandaag vergaderd over de voorstellen. Zij levert materiaal aan voor de middellangetermijn-visie van de SER, die als advies aan het kabinet naast het regeerakkoord wordt gelegd. De werkgroep pleit ervoor dat langdurig werklozen via `gewone arbeidsmarkttrajecten' aan werk worden geholpen. Volgens de SER is het huidige arbeidsmarktbeleid niet in alle opzichten even doeltreffend en doelmatig meer.

De afschaffing van gesubsidieerde arbeid is politiek omstreden. De PvdA pleit in haar verkiezingsprogramma voor het in stand houden van de zogenoemde instroom- en doorstroombanen (I&D-banen, Melkertbanen). De partij staat vooralsnog alleen in die opvatting. VVD, D66 en het CDA willen de gesubsidieerde arbeid afbouwen en omzetten in regulier banen. Ook GroenLinks wil een deel van de huidige I&D-banen schrappen ten gunste van echte banen.

Volgens een ingewijde in de SER maakt de huidige situatie op de arbeidsmarkt het noodzakelijk om ,,echte banen in plaats van kunstbanen'' als streven te nemen. De afgelopen jaren is de krapte op de arbeidsmarkt toegenomen. In augustus vorig jaar publiceerde een groep topambtenaren een rapport dat aanbeval de gesubsidieerde banen te schrappen, omdat de economische situatie daartoe aanleiding gaf. Overigens is het oordeel van de SER geen diskwalificatie van de Melkert-banen. De economie halverwege jaren negentig had wel degelijk baat bij gesubsidieerde arbeid. Het credo `werk, werk, werk' van het eerste paarse kabinet (1994-1998) heeft uiteindelijk tot een forse groei van de werkgelegenheid geleid. Sinds 1994 zijn er 1,2 miljoen `echte' banen bijgekomen, Het aantal mensen dat sinds 1994 via een Melkertbaan aan het werk is gegaan bedraagt 45.000.