Opvolger F-16 2

Driewerf schande voor onze regering: Waar zij de afgelopen jaren geen extra geld voor gezondheidszorg en onderwijs, behoudens restanten van `financiële meevallers', wilde vrijmaken, teneinde de staatsschuld te kunnen aflossen, wil zij nu 300 miljoen euro lenen om het JSF-project te ondersteunen. Nog vreemder is de uitspraak van het ministerie van Financiën, notabene het departement van Zalm, dat dit bedrag niet hoeft te worden meegerekend bij de toename van de staatsschuld, daar het de bedoeling is dat het geld weer terug zal vloeien. Gezien het feit dat het bedrijfsleven, bijgestaan door Dijkstal c.s., reeds `Hosanna', roept, terwijl het nog moet concurreren met andere, wellicht Amerikaanse bedrijven om überhaupt mee te mogen doen, lijkt het mij goed om dat gezegde van die beer en zijn huid nog eens in gedachte te roepen.

    • M.S.M. Muradin