Nieuws, discussies en leuke historische weetjes

Het Historisch Nieuwsblad zit in moeilijkheden en heeft het Bedrijfsfonds voor de Pers om steun gevraagd. Wordt die steun niet verleend, dan zal het blad waarschijnlijk worden opgeheven. Om voor een subsidie van het Bedrijfsfonds in aanmerking te komen moet een uitgave bijdragen aan ,,informatievoorziening en opinievorming voor zover van betekenis voor het democratisch functioneren van de Nederlandse samenleving''. Bovendien moet zo'n blad ,,in belangrijke mate nieuws, analyse, commentaar en achtergrondinformatie over een gevarieerd deel van de maatschappelijke actualiteit'' bevatten, ,,mede in het belang van de politieke meningsvorming''.

Het Historisch Nieuwsblad voldoet ruimschoots aan deze criteria. Het februarinummer opent met een gevarieerde nieuwsrubriek met onder meer een voorbeschouwing op het komende herfst te verschijnen nieuwe boek van Daniel Goldhagen, A moral reckoning: the catholic church during te Holocaust and today. Volgens Goldhagen is de rooms-katholieke kerk verantwoordelijk voor de holocaust, een stelling die door Johannes Houwink ten Cate van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie als `te simplistisch' wordt bestempeld. Een ander nieuwsbericht, dat tevens bijdraagt tot de opinievorming, gaat over de journalist Dick Verkijk die vorige maand een pleidooi hield tegen de excuses van koningin Beatrix aan Israël wegens Nederlandse medeplichtigheid aan de jodenvervolging. Beatrix blijkt echter nooit excuses hebben aangeboden. Wel heeft ze in haar 5 mei-toespraak van 1995 – het jaar van het staatsbezoek aan Israël – gezegd dat in Nederland ,,naast moedig optreden ook actieve steun aan de bezetter is voorgekomen''. Verkijk reageert verbaasd op het feit dat er geen excuses aan Israël zijn gemaakt en zet zichzelf daarmee als journalist in zijn hemd.

Ook in commentaren voorziet het Historisch Nieuwsblad. Lambert Giebels, biograaf van Soekarno, analyseert de gevolgen van de invoering van de syariah in Atjeh, op grond waarvan de moslimbevolking gebonden is aan de wetten van de koran. In zijn maandelijkse column gaat Bastiaan Bommeljé in op het televisie-interview met Willem Alexander en Máxima waarin de kroonprins het onderzoek van Michiel Baud naar de rol van Jorge Zorreguieta afdeed als `een mening'. Niet alleen dom maar bovendien ondankbaar, temeer daar Baud ,,niet de eerste Nederlandse historicus is die het vorstenhuis met groot vertoon van dienstbaarheid uit de penarie redde''.

De achtergrondverhalen in het Historisch Nieuwsblad zijn onder andere gewijd aan de moord op de vier Ikon-journalisten in El Salvador twintig jaar geleden, de Marokkaanse Bin Laden, Moelai Ahmed Al-Rasoel, het treinverkeer onder Mussolini en de Nederlandse misdaad in de achttiende eeuw. Zeer lezenswaardig tenslottte is het profiel van Wilhelmina-biograaf Cees Fasseur. Lezers van het Historisch nieuwsblad riepen deze Leidse hoogleraar uit tot de belangrijkste historicus van 2001. Wat niet iedereen weet, is dat Fasseur ook jurist is. Binnenkort treedt hij – 62 jaar oud – aan als raadsheer in het Amsterdamse gerechtshof. Hij begon zijn loopbaan als ambtenaar op het ministerie van justitie, waar hij Dries van Agt probeerde lid te maken van D66. In 1980 zorgde hij er persoonlijk voor dat de Tweede Kamer de abortuswet aannam door met het idee van de vijf dagen bedenktijd aan te komen.

Historisch Nieuwsblad, jaargang 11, nr. 1 februari 2002. Prijs E4,50

    • Elsbeth Etty