Menselijk globalisme

Tijdens het lezen van het interview met Noreena Hertz (9 februari) speelde de gedachte door mij heen dat haar insteek niet zomaar met `antiglobalisme' mag worden afgedaan.

Dit speelt diegenen die het haast fundamentalistisch geloof in de markt als richtinggevend ordenend principe verdedigen alleen maar in de kaart. Ik zou haar insteek vooral als `menselijk' willen betitelen. Haar genuanceerde zoekende en vooral morele insteek is aanstekelijk, enthousiasmerend en kwetsbaar tegelijk. Zij spreekt blijkbaar namens een beweging die leeft en vooral betrokken is bij dat wat er gebeurt en daarom op zoek is naar antwoorden op de vragen die het moderne leven stelt. Dat is wat anders dan wat het woord anti-globalisme doet vermoeden.

Ik zou daarom niet van antiglobalisme willen spreken maar juist van `menselijk globalisme', ofwel `human globalism' in tegenstelling tot de Coca-Cola variant waar we nu allemaal aan gedwongen worden mee te doen.

    • Warmolt Lameris