Leider Hongkong wordt herkozen

De politieke leider van Hongkong, chief executive Tung Chee-hwa is vandaag genomineerd voor herverkiezing als leider van de Speciaal administratieve regio Hongkong (HKSAR). De nominatie, gehonoreerd door zevenhonderd van de bijna achthonderd leden van een hoofdzakelijk door Peking aangewezen kiescomité, maakt herverkiezing van Tung zeker. Hoewel aan de kansen van Tung nooit is getwijfeld – de voormalige scheepsmagnaat heeft de zegen van Peking – raken veel inwoners van Hongkong gefrusteerd over het gebrek aan inspraak dat zij hebben in het nog altijd zeer ondemocratische kiesproces. Tung is de eerste leider van de regio sinds de voormalige kroonkolonie in 1997 overging van Britse in Chinese handen. De verkiezingen zullen 24 maart plaatshebben.