Kerkfusie

Het bericht Fusie Pinkstergemeenten met evangelischen (18 februari, pagina 6) noemt als fusiepartner van de Broederschap van Pinkstergemeenten eenmaal de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Dit moet de Volle Evangelie Gemeenten zijn.