Italianer

De foto bij het bericht Nederland verliest laatste kabinetschef EU (18 februari, pagina 6) toont niet kabinetschef A. Italianer, maar diens vader.