Harde aanpak moslimscholen

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) gaat islamitische scholen aanpakken die nauwe banden onderhouden met fundamentalisten in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en extremistische ideeën in hun lesstof verwerken. ,,Scholen die over de grens gaan, kunnen hun borst nat maken'', zei Adelmund gisteravond in het tv-programma Nova.

Volgens onderzoek van Nova zouden 10 van de 32 islamitische basisscholen in Nederland rechtstreekse banden onderhouden met Saoedi-Arabië. Rijke Saoediërs geven deze scholen geld en proberen er zo invloed op uit te oefenen.

In bepaald lesmateriaal wordt onomwonden aangezet tot haat en rancune tegen de westerse samenleving, stelt Adelmund vast. Dat druist in tegen de Nederlandse Grondwet, zegt ze. ,,Dat heeft niets meer met vrijheid van godsdienst te maken.''

Bovendien gaat het hier om Nederlandse onderwijsinstellingen. De kinderen die op die scholen zitten maken deel uit van de Nederlandse samenleving.

Lastig is, zegt een woordvoerder van Adelmund, dat godsdienstlessen niet onder het toezicht van de onderwijsinspectie vallen. Adelmund wil dat de inspectie in de toekomst ook de godsdienstlessen gaat bekijken, zegt de woordvoerder. De inspectie zal de godsdienstlessen niet als reguliere lessen beoordelen, maar wel kijken naar eventueel extremistische ideeën in de lesstof.

Morgenmiddag komt de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) met een onderzoek naar extremistische incidenten op moslimscholen. Het gaat om een eenmalig onderzoek dat zich richt op alle islamitische basisscholen. In het jaarverslag van 1999 van de BVD werd al geconstateerd dat sommige landen in het Midden-Oosten invloed proberen te verwerven in Nederland, onder meer via de scholen. De BVD kondigde toen nader onderzoek aan. Uiteindelijk is het onderzoek pas veel later begonnen, na publicaties over invloed van fundamentalisten op scholen in Nederland.