Extra geld naar Siebold Huis

Het Siebold Huis, het toekomstige Japans Cultureel Centrum aam het Rapenburg, krijgt nogmaals een grote rijksbijdrage voor de restauratie van z'n onderkomen aan het Leidse Rapenburg 19. Vier ministeries stellen in totaal 1,3 miljoen euro beschikbaar. De bijdrage wordt toegevoegd aan de toekenning van ruim 1 miljoen euro twee jaar geleden van het Ministerie van Economische Zaken, en eenzelfde bedrag van de Japanse overheid. Door de nieuwe rijksbijdrage en een gift van de gemeente Leiden kan de renovatie dit jaar beginnen. Zij moet in het voorjaar van 2004 worden afgerond. Het Siebold Huis wordt een centrum voor exposities en lezingen en een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en organisaties. Het pand aan het Rapenburg werd van 1832 tot 1847 bewoond door Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Deze arts en Japankenner speelde in de 19e eeuw een belangrijke rol in de relatie tussen beide landen. Von Siebold was lang in Japan, waar hij de flora en fauna beschreef. Hij bracht 5000 gebruiksvoorwerpen mee naar Leiden. De Leidse musea hebben daardoor nog steeds de grootste Japan-collectie in Europa.