EU-hof schermt advocatuur af

Vergaande samenwerking tussen accountants en advocaten is in Nederland verboden. De twee beroepsgroepen zijn onverenigbaar wegens de vereiste onafhankelijke positie van de accountant en de partijdige positie van de advocaat. Dat stelt het Europese Hof van Justitie vandaag in een arrest.

Het verbod is een tegenslag voor de zakelijke dienstverleners Andersen, in opspraak geraakt door het Enron-debacle, en PricewaterhouseCoopers. Deze organisaties proberen een waaier van geïntegreerde diensten aan te bieden zoals accountancy, belastingadvies en juridische bijstand omdat klanten daarom zouden vragen.

Het verbod betekent dat binnen een dergelijke organisatie de accountants en de advocaten winst of verlies niet met elkaar mogen delen. Ook de zeggenschap kan niet in beider handen zijn. Hierdoor moet wederzijde beïnvloeding onmogelijk worden gemaakt.

Het geschil over vergaande samensmelting tussen beide beroepsgroepen sleept al jaren. De accountants- en adviesconcerns Andersen en PricewaterhouseCoopers kaartten de zaak aan door de Nederlandse Orde van Advocaten begin 1997 voor de rechter te dagen omdat de beroepsorganisatie van advocaten sinds 1993 een samensmelting verbiedt. De zaak diende eerst bij de Raad van State die het geschil enkele jaren later doorverwees naar het Europees Hof van Justitie, het hoogste rechtscollege van Europa.

Algemeen deken van de Orde van Advocaten M. Guensburg is tevreden over de uitspraak van het hof. ,,Het bevestigt de juistheid van onze samenwerkingsverordening.'' Volgens Guensberg staan de belangen van een accountant en advocaat diametraal tegenover elkaar. ,,Waar een accountant voor de publieke zaak objectieve verklaringen afgeeft, heeft een advocaat voor zijn cliënt een geheimhoudingsplicht. Binnen één organisatie kan dat makkelijk met elkaar botsen.''

Andersen Nederland zegt teleurgesteld te zijn over de beslissing van het Hof. ,,We hadden er al een beetje rekening meegehouden dat de uitspraak deze kant op zou vallen. Wat de consequenties voor ons zullen zijn, weten we nog niet. Maar we zullen ons in ieder geval schikken naar de regels. Het zal in geen geval het einde betekenen van onze advocatenmaatschap.''