Directeuren S.E. Fireworks afgeluisterd

In het strafproces tegen de twee directeuren van het Enschedese vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks zijn veel meer vertrouwelijke telefoongesprekken afgeluisterd dan justitie tot dusver heeft meegedeeld.

Officier van justitie H. Stam heeft de Almelose rechtbank schriftelijk meegedeeld dat 551 vertrouwelijke gesprekken op een geluidsband zijn opgenomen. Het gaat hierbij om gesprekken die de directeuren hebben gevoerd met onder meer hun advocaten en psychische hulpverleners.

Justitie had in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek toestemming de directeuren af te luisteren. Vertrouwelijke gesprekken mogen niet door justitie worden opgenomen en uitgewerkt, omdat dit wordt gezien als een inbreuk op een eerlijk proces.

Tijdens een zitting bij de Almelose rechtbank in december vorig jaar verklaarde officier van justitie Stam dat door een `bedrijfsongeval' een beperkt aantal vertrouwelijke gesprekken was uitgewerkt. In drie gevallen ging het om gesprekken tussen Fireworks-directeur W. Pater en diens advocaat Meijers. Omdat de gesprekken door justitie waren vernietigd en de inhoud niet is gebruikt in het strafdossier, legde de rechtbank de eis van Meijers justitie niet ontvankelijk te verklaren terzijde.

Tijdens de voortzetting van de strafzaak, begin maart, zal Meijers de Almelose rechtbank nogmaals vragen om justitie in de zaak tegen zijn cliënt Pater niet ontvankelijk te verklaren. Volgens Meijers kan door de grote hoeveelheid afgeluisterde vertrouwelijke gesprekken nu niet meer worden gesproken over 'een bedrijfsongeval'. Justitie blijft van mening dat het afluisteren van de directeuren niet in strijd met de wet was. Een woordvoerder wijst erop dat alle vertrouwelijke gesprekken zijn gewist en dat justitie geen kennis heeft genomen van de gesprekken die per ongeluk zijn uitgewerkt. Advocaat Meijers denkt dat justitie veel meer dan drie vertrouwelijke gesprekken tussen hem en zijn cliënt heeft laten uitwerken. ,,Ik heb zelf minimaal tien verslagen gezien'', zegt Meijers.