Brinkhorst wil extra controle grens EU

Minister Brinkhorst (Landbouw) wil na de toetreding de nieuwe Oost-Europese lidstaten tot de Europese Unie in 2004 extra grenscontroles of speciale certificaten voor bedrijven om de voedselveiligheid te garanderen.

Brinkhorst zei dat gisteren na afloop van een overleg met zijn collega's van de Europese Unie in Brussel. Hij is bang dat de voedselveiligheid bij de uitbreiding van de Europese Unie te weinig prioriteit krijgt. Hij denkt dat de Oost-Europese lidstaten die in 2004 lid worden van de unie niet kunnen voldoen aan de strenge eisen op dit terrein.

Brinkhorst wil het onderwerp begin eind april aankaarten bij zijn Duitse, Britse, Deense en Zweedse collega's van Landbouw tijdens een informele ontmoeting van EU-minister in de Spaanse stad Murcia. Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar plannen aan de ministers van Landbouw zonder dat die er al over discussieerden.

Brinkhorst wees er na afloop tegenover journalisten op dat slachterijen en keuringsinstanties in de landen in Oost-Europa een achterstand hebben van vele decennia op soortgelijke bedrijven en instellingen in het westen. Als de voedselproducten uit de nieuwe lidstaten onbelemmerd toegang krijgen tot de westerse markt, wordt de consument de dupe, zo vreest de Nederlandse minister van Landbouw.

Brinkhorst zei ,,verbaasd'' te zijn dat de Europese Commissie in haar voorstellen nauwelijks een woord wijdt aan deze risico's. Hij kondigde aan dat Nederland ,,enorm gaat hameren'' op dit thema.

Overigens is Nederland ook niet tevreden over de financiële kant van de uitbreidingsplannen van de commissie, zoals minister Zalm van Financiën al eerder heeft gezegd. De commissie wil de boeren in de nieuwe lidstaten beperkte inkomenssteun geven die geleidelijk moet worden opgetrokken tot de bedragen die hun collega's in de huidige landen van de Europese Unie krijgen.

Volgens Nederland is dat in strijd met eerder gemaakte financiële afspraken binnen de Europese Unie. Nederland wil alleen over beperkte inkomenssteun aan Oost-Europese boeren praten als tegelijk een begin wordt gemaakt met het op termijn schrappen van alle inkomenssteun aan boeren binnen de Europese Unie.

Brinkhorst legt er de nadruk op dat Nederland de uitbreiding niet zal blokkeren als er niet voldoende steun bestaat in de Europese Unie om daarover nu al afspraken te maken.