`Bij rechtshulp vooral adviseren en verwijzen'

De bureaus voor rechtshulp moeten zich primair richten op adviseren en doorverwijzen. Juridische hulpverlening moeten zij overlaten aan commerciële advocatenkantoren. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de commissie-Ouwerkerk in een vanmiddag aan staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) uitgebracht advies over de gesubsidieerde rechtshulp in Nederland.

De trend dat bureaus voor rechtshulp na een eerste gesprek een verlengd spreekuur verzorgen of zelfs eigen bureauadvocaten inschakelen voor verdere juridische afhandeling, moet volgens de commissie worden gestopt. De tijd die vrijkomt door het verlengde spreekuur en de toevoegingszaken over te laten aan commerciële bureaus, kan worden gebruikt voor een verbeterde toegang tot juridische advisering. Tot nu toe weten minder draagkrachtigen nog te weinig de weg naar de bureaus te vinden.

Ouwerkerk constateert dat de groep die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp kleiner is geworden door de toegenomen welvaart. Tegelijkertijd weten ouderen en allochtonen de weg naar deze bureaus vaak niet te vinden.

Jonge juristen kiezen steeds minder voor werk bij bureaus voor rechtshulp, zo wordt in het advies vastgesteld. Door middel van een loopbaanbeleid bij de bureaus voor rechtshulp en in de advocatuur zou het werken voor de gesubsidieerde rechtshulp weer aantrekkelijk kunnen worden gemaakt, aldus de commissie.