Aantal werklozen stabiel op 146.000

Het aantal werklozen blijft ondanks de lagere economische groei van dit moment stabiel. In de periode november vorig jaar tot februari dit jaar waren er gemiddeld 146.000 mensen zonder werk. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendgemaakt.

Het aantal werklozen is in vergelijking met de laatste drie maanden van vorig jaar toegenomen met 11.000, maar deze stijging is volgens het CBS voor het grootste deel het gevolg van seizoensinvloeden (horeca, schilders). Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder zijn er zelfs 41.000 werklozen minder.

Sinds het voorjaar van 2001 schommelen de voor het seizoen gecorrigeerde cijfers tussen de 135.000 en 150.000 werklozen. Dat zijn veranderingen die volgens het CBS vallen binnen de onnauwkeurigheidsmarges die bij een steekproef gangbaar zijn.

Zoals gebruikelijk waren ook vorig jaar meer mannen dan vrouwen zonder werk. De verschillen in aantal zijn echter niet meer zo groot als vroeger. In 2001 ging het om 77.000 mannen en 69.000 vrouwen, terwijl in eerdere jaren de twee cijfers minimaal 20.000 uitelkaar lagen.

De stabilisatie van de werkloosheid wordt ook bevestigd door de uitvoeringsorganisatie van werknemersverzekeringen (UWV). Die meldde gisteren weliswaar dat het aantal uitkeringen in november met 3.200 is toegenomen tot 165.900, maar ook deze stijging is volledig aan seizoensinvloeden te wijten. Opvallend noemt de instantie dat het aantal werklozen in de zakelijke dienstverlening (zoals reclamebureaus, architecten en softwareontwikkelaars) is toegenomen. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om meer bijzonderheden over deze ontwikkeling te geven.

Het aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WAO) steeg in november met 1.600 tot 963.600. Het aantal uitkeringen Ziektewet nam met 8.300 toe tot 108.600.