`VVCS schaadt het CFK'

De spelersvakbonden VVCS en ProProf willen verbeteringen aanbrengen in de Collectieve Arbeids Overeenkomst voor profvoetballers in Nederland. De huidige regeling loop 1 juli af. ProProf, een drie jaar jonge vakbond die is opgericht op initiatief van een aantal makelaars, behartigt de belangen van 340 spelers. Directeur mr. Ko Andriessen heeft de regeling voor arbeidsgeschiktheid, ziektekostenverzekering en CFK-pensioenfonds op zijn wensenlijstje staan.

Wat wilt u precies wijzigen ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid in de CAO?

Andriessen: ,,Wij zouden graag willen dat een profvoetballer, als hij arbeidsongeschikt wordt verklaard, het eerste jaar niet alleen zijn salaris voor honderd procent uitgekeerd krijgt, maar ook de premies voor bijvoorbeeld een overwinning. Tegenwoordig liggen de basissalarissen wat lager en de verdiensten lopen op door extra bonussen. Bij topspelers is dat goed afgedekt. Wij willen dat dit nu van toepassing wordt op alle teams.'

Ook ten aanzien van de ziektekostenverzekering heeft u wensen.

,,Ja, daar waar de werkgever nu eenderde van de premie van de ziektekostenverzekering voor zijn rekening neemt, zouden wij graag zien dat dit vijftig procent wordt. De premies zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen, vandaar. Tevens pleiten wij voor een uniforme ziektekostenverzekering voor de hele bedrijfstak.'

U wilt ook graag aan tafel meepraten bij het pensioenfonds CFK. Theo van Seggelen, voorman van de VVCS, vindt dat u eerst maar eens moet aantonen hoeveel leden ProProf heeft en wie zij zijn.

,,De pot verwijt de ketel in dit opzicht. Om in aanmerking te komen voor subsidie van de KNVB hebben wij ons onlangs volledig moeten blootgeven. Wij kunnen met een accountantsverklaring aantonen dat ProProf over 340 leden beschikt die ook contributie betalen. De VVCS zal daar meer moeite mee hebben. Deze spelersvakbond corrumpeert binnen het CFK-bestuur. Voor ons is de maat vol. Onder die 340 leden bevindt zich een aantal topvoetballers dat jaarlijks een behoorlijk bedrag in het fonds stort. Het is daarom moeilijk te accepteren dat we niet mogen mee beslissen.'