Vorig jaar 9 miljoen bekeuringen

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft vorig jaar 9,2 miljoen verkeersboetes verwerkt. Dat zijn er 1,3 miljoen (16,5 procent) meer dan in 2000. De bekeuringen leverden de staat vorig jaar in totaal 337 miljoen euro op. Daarmee steeg de opbrengst 65 miljoen euro ten opzichte van 2000.

Het merendeel van de verkeersboetes, 70 procent, is opgelegd wegens te hard rijden. Tien procent van de bonnen werd uitgedeeld voor fout parkeren en 3,5 procent voor rijden door rood licht. De overige 16,5 procent van de bekeuringen werd uitgedeeld voor onder meer het niet dragen van een helm of gordel.

Gemiddeld betaalde een verkeersovertreder een boete van 41,06 euro, tegen 40,17 euro in 2000.

Volgens het CJIB zijn er veel meer boetes uitgedeeld, omdat er vorig jaar extra veel op de Nederlandse wegen is gecontroleerd. Deze extra controles zijn gehouden met het oog op bescherming van het milieu en om de verkeersveiligheid te vergroten, vooral op wegen binnen de bebouwde kom en wegen waarop een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur geldt. De meeste overtreders werden betrapt door de flitspaal, 10,8 procent van alle bekeurden werd aangehouden.

In de politieregio Rotterdam Rijnmond werden de meeste snelheidsovertredingen uitgedeeld. Amsterdam Amstelland deelde de meeste parkeerboetes uit. Ook rijden door rood licht werd in die regio het vaakst bekeurd.

Intensief en fors bekeuren heeft volgens een woordvoerster van het openbaar ministerie duidelijk effect. ,,Nadat er op een weg stevig is gecontroleerd, constateren wij een daling van het aantal overtredingen en een daling van het aantal ongevallen.''

De extra bekeuringen leveren de staat volgens haar niet veel op, omdat intensievere controles ook veel geld kosten.