Rijkssubsidie voor lokaal klimaatbeleid

Gemeenten en provincies gaan serieus werk maken van de uitvoering van het klimaatbeleid. Het rijk stelt hiervoor ruim 38 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

Gemeenten en provincies kunnen klimaatbeleid maken door bijvoorbeeld bij nieuwbouw te eisen dat er energiezuinige woningen komen, of ze kunnen minder parkeerruimte per huis reserveren. Ook kunnen zij openbaar vervoer stimuleren, en zonnecollectoren of windmolens plaatsen.

Gemeenten en provincies hebben vandaag in Zeist een overeenkomst getekend, waarmee zij op zich hebben genomen hun klimaatbeleid te intensiveren. Het is de bedoeling dat de bestuurders in hun nieuwe collegeprogramma's ruimte maken voor klimaatbeleid, voor het uitwisselen van kennis en voor het duurzaam blijven bouwen. Uiteindelijk moeten zij zich tegenover een stuurgroep verantwoorden over hun acties.

Dit moet ertoe leiden dat over twee jaar 40 procent van de gemeenten en provincies, gerekend naar het aantal inwoners, meer doen aan klimaatbeleid. Uiteindelijk moet dit gelden voor 60 tot 70 procent van de gemeenten.