Pim in het web

,,Blijkbaar zijn de Moslims in Nederland vogelvrij verklaard'', schrijft Sahran Irfan op het prikbord van Maroc.nl, een communitysite voor Nederlandse moslims. Wat is het antwoord op Pim Fortuyn? ,,Ik stel voor dat we onze passieve houding opgeven en eindelijk eens onze talenten gaan bundelen'', zegt Irfan, die zegt teleurgesteld in de Nederlanders te zijn. ,,Ze moeten geen Moslims meer in Nederland! (...) De een verpakt dit in mooie praatjes en de ander zegt het minder diplomatisch, maar de boodschap is en blijft hetzelfde. (...)Ik ben het zat, laat maar komen die hap. Ik wil wel zien wat die kale relnicht in zijn mars heeft. Misschien dat de mensen zich dan gaan realiseren dat het antwoord op Fortuyn net zo schokkend moet zijn als Fortuyns gedachtengoed.''

Andere discussianten stellen het oprichten van een partij voor, demonstraties op het Malieveld en ingezonden stukken in de krant als wapen tegen Pim Fortuyn. Er zijn ook minder vredelievende voorstellen. ,,Het enige antwoord op Fortuyn is een Fatwa'', vindt ahmedmaskin, die zegt de Stichting Al-Aqsa te vertegenwoordigen, die hulp biedt aan Palestijnen.

Pim Fortuyn is een geliefd discussieonderwerp op internet. Op talloze websites en in nieuwsgroepen op Usenet wordt over Fortuyn gesproken. Voorstanders vinden elkaar op Leefbaarbbs.nl, een site ,,van, voor en over de supporters van Pim Fortuyn''. De beslissing van het bestuur van Leefbaar Nederland om Fortuyn te laten vallen stuit hier op grote verontwaardiging. ,,Waarom luisteren we niet naar een eerlijke man die eindelijk zegt, wat het Nederlandse volk al jaren denkt!!! Jongens, Proffessor Pim heeft mijn stem!'', aldus Marco.

Leefbaarbbs.nl beschikt over het adressenbestand van de mailinglijst van Leefbaar Nederland en stuurt tot ongenoegen van het LN-bestuur geregeld spam met reclame voor de eigen site. ,,Het bestuur vermoedt dat ons email bestand in handen is gevallen van een of meerdere personen die het bestand nu misbruiken voor hun eigen doeleinden. (...) Wij nemen deze zaak bijzonder hoog op en zullen alles op alles zetten om de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het ontvreemden van ons databasebestand en het onrechtmatig gebruik daarvan aan de kaak te stellen.''

Op Pimfortuyn.nu werven aanhangers van Fortuyn leden voor zijn nieuwe partij. Om aan te geven dat het niet om een `wilde actie' gaat hebben de webmasters de site van een disclaimer voorzien. ,,Het secretariaat van de heer Pim Fortuyn is op de hoogte van onze initiatieven. Wij kunnen u vermelden dat wij in direct contact staan en alles gaat in overleg en samenwerking met dit secretariaat.''

Pim Fortuyn zelf is opvallend afwezig op het net. Hij heeft verzuimd de domeinnamen lijstpimfortuyn.nl en lijstfortuyn.nl te registreren. lijstpimfortuyn.nl is in handen van Bram Heerink, eigenaar van internetbedrijf Guts. Heerink heeft de naam geregistreerd vlak nadat bekend werd dat Fortuyn van plan was met een eigen partij aan de Tweede-Kamerverkiezingen mee te doen. Een klant van webbedrijf Elecserv registreerde in september vorig jaar al met vooruitziende blik het domein Lijstfortuyn.nl. Op de bijbehorende site is een discussieforum te vinden waar voor- en tegenstanders van Fortuyn elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk. Het forum wordt zo druk bezocht dat het af en toe uit de lucht is. Lijstpimfortuyn.nl van Heerink verwijst door naar lijstfortuyn.nl.

De vraag is of Heerink en Elecserv recht hebben op deze domeinen. Domeinkaping, het registreren van domeinen die duidelijk de naam of merknaam van een ander uitdrukken, wordt door de rechter niet gehonoreerd. Heerink is niet van plan het domein zomaar af te staan. ,,Het facilitair bedrijf van Pim heeft inderdaad contact opgenomen, maar de gesprekken over het domein liepen spaak en zij hebben aangekondigd te gaan procederen.''

Van domeinkaping is volgens Heerink geen sprake. ,, Kijk, hoe je het ook wendt of keert, Pim Fortuyn is een kleine politieke revolutie. (...) Ik vind het dus wel belangrijk dat er een neutraal platform is waarop discussie kan plaatsvinden over dit onderwerp. Voor een dergelijk platform kies ik natuurlijk de mooist mogelijke vrije naam en dat was op dat moment lijstpimfortuyn.nl.''

Websites: www.maroc.nl; www.leefbaarbbs.nl; www.fortuyn.nu; www.lijstpimfortuyn.nl; www.pimfortuyn.nl

[klaver@nrc.nl]

    • Marie-José Klaver