Overgang euro kost banken `jaarwinst'

De overgang naar de euro kost iedere bank gemiddeld een jaar winst. Dat heeft Chris de Noose, voorzitter van de Europese vereniging van spaarbanken (EGSB), gezegd. De Noose zei vanmorgen in de Britse zakenkrant Financial Times dat het gaat om een eerste schatting.

Een exact bedrag kon de bankenvoorzitter niet geven. Veel banken hebben de kosten van de invoering nog niet op een rijtje gezet. De EGSB gaat er bij zijn schatting vanuit dat de betrokken Europese banken al een aantal jaren hebben geïnvesteerd in de omschakeling naar de nieuwe Europese munteenheid. De EGSB vertegenwoordigt 25 Europese retailbanken.

De uitlatingen van De Noose kan de discussie of de banken moeten worden gecompenseerd weer doen oplaaien. De banken hebben in het verleden de nationale overheden van de eurolanden en de Europese Centrale Bank al gekritiseerd omdat die niet wilden bijdragen in de kosten van het transport van de nieuwe munteenheid. Ook aan de bijbehorende veiligheidsmaatregelen wilden de overheden niet bijdragen.

De schatting van EGSB is vooral interessant voor banken in Zweden, Groot-Brittannië en Denemarken. Die landen overwegen de euro nog in te voeren.

De banken hebben de kosten vanaf 1996 over een aantal jaren gespreid. De Spaanse vereniging van spaarbanken heeft berekend dat de eerste fase, en dan vooral de modernisering van de informatietechnologie, per bank ongeveer 900 miljoen euro heeft gekost. De tweede fase, de feitelijke invoering van de Europese munt, kostte per bank 300 miljoen euro.