Ouderen krijgen index kosten levensonderhoud

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat jaarlijks becijferen hoeveel duurder het levensonderhoud voor ouderen is geworden. De prijsindex is koren op de molen van ouderenorganisaties, die het cijfer willen gebruiken als maatstaf voor de verhoging van hun pensioenen.

,,Dit wordt het nieuwe referentiekader voor de indexatie van pensioenen'', zegt bestuursadviseur P. de Wind van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). De bond (25.000 leden) opende twee weken geleden een meldpunt waar ouderen de inflatietoeslag (indexatie) kunnen rapporteren die zij op hun pensioen krijgen.

Tot woede van gepensioneerden blijken steeds meer pensioenfondsen en verzekeraars na tegenvallende rendementen op hun beleggingen de indexatie van pensioenen te beperken of te schrappen, terwijl de inflatie nu 4 procent op jaarbasis is.

Het ergert De Wind dat de werkgevers- en werknemersorganisaties, die de dominante beslissers zijn in de pensioenwereld, zwijgen over de indexmanco's.

Ouderen hebben een ander uitgavenpatroon en `consumeren' bijvoorbeeld meer medische diensten dan jongeren. Een woordvoerster van het CBS, die de aparte prijsindex bevestigt, tempert de verwachtingen van gepensioneerden. Het CBS is volgens haar bijvoorbeeld niet in staat om de stijging van de ziektekosten goed te meten. ,,Wij willen niet van een seniorenindex spreken. Waar wij in de loop van dit jaar voor het eerst mee komen is een analyse van de verschillen in inflatie waar ouderen mee te maken hebben ten opzichte van anderen.''

In de meeste regelingen worden de pensioenen aangepast aan inflatie en/of loonstijging, mits het fonds genoeg geld heeft. Nederland heeft ongeveer 900 pensioenfondsen en daarnaast hebben talloze bedrijven hun pensioenregeling bij verzekeraars uitbesteed. De indexpercentages lopen ver uiteen.

De NBP wil dat de Pensioen- en Verzekeringskamer een inventarisatie maakt van de indexcijfers. De bond eist dat in een brief aan staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken.

    • Menno Tamminga