Operator eist baan terug bij reactor Petten

Een medewerker van de kernreactor in Petten werd overgeplaatst omdat hij alarm sloeg over de veiligheid. Hij eiste vandaag voor de rechtbank in Alkmaar zijn baan terug.

Operator Paul Schaap van de kernreactor in Petten eist zijn baan terug bij de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG). Hij werd onlangs ontheven van zijn functie als plaatsvervangend hoofd van wacht van de groep operators die de reactor draaiende houden en hij kreeg een andere, wat hem betreft minder aantrekkelijke baan aangeboden. NRG wil Schaap, zo bleek vanmorgen tijdens een kort geding voor de rechtbank in Alkmaar, nu ontslaan omdat hij de alternatieve baan blijft weigeren.

Twee collega's van Schaap, zo bleek vanmorgen tijdens het kort geding, zijn vorig jaar eveneens uit hun functie gezet. De collega's hadden, evenals Schaap, misstanden bij de kernreactor aan de Kernfysische Dienst gerapporteerd. Inmiddels zijn ze weer teruggeplaatst in hun oude functie.

De directie van NRG is van mening dat Schaap weliswaar misstanden in de reactor aan de kaak heeft gesteld, maar dat daarvoor geen aanleiding was. Er was onvoldoende bewijs dat er iets mis was met de veiligheid van de reactor, betoogde de raadsman van NRG vanmorgen, en dus kan Schaap geen klokkenluider worden genoemd, op grond waarvan iemand tegen ontslag beschermd moet worden. De Kernfysische Dienst heeft Schaaps klachten onderzocht en slechts twee van de vijf klachten deels gegrond verklaard. Bovendien heeft Schaap onvoldoende kanalen bewandeld binnen het bedrijf om zijn grieven kenbaar te maken. Hij heeft de ondernemingsraad en ook de reactorveiligheidscommissie ,,gepasseerd'', aldus de directie van NRG, en dus is het duidelijk dat Schaap de veiligheidsdiscussie heeft gebruikt om een ander doel te bereiken, namelijk het verkrijgen van betere arbeidsomstandigheden.

De directie heeft nog lang geaarzeld om hem uit zijn functie te zetten, gezien zijn goede staat van dienst, maar de NRG-raadsman verklaarde vanmorgen dat de directie toch was gezwicht voor de grote druk binnen het bedrijf om hem toch over te plaatsen. Schaap had het imago van de kernreactor te zeer geschaad en in de maatschappij te zeer de indruk gewekt dat de reactor onveilig is, om te kunnen aanblijven, aldus de NRG.

Schaap bestrijdt dit alles. Hij wil zijn baan terug. Zijn advocaat verklaarde vanmorgen dat Schaap in goed vertrouwen misstanden aan de kaak wilde stellen. Zijn advocaat schetst Schaap als een zeer betrokken werknemer. ,,Hij is met hart en ziel aan de kerncentrale verbonden.'' Hij wees erop dat Schaap regelmatig rondleidingen gaf in de kernreactor en zich de laatste tien jaar nooit ziek heeft gemeld. ,,Een toonbeeld van toewijding.'' Schaap betwist ook dat hij te snel naar ,,de buitenwereld'' is gestapt. Een interne klachtenprocedure ontbreekt in Petten, zo stelt hij. En hij stapte pas naar de Kernfysische Dienst toen die hem had verteld dat als hij zijn klachten bekend zou maken, de reactor niet onmiddellijk zou worden gesloten.

Uitspraak 28 februari.