Nederland verliest laatste kabinetschef EU

Nederland verliest binnenkort z'n laatste kabinetschef bij de Europese Commissie. De 45-jarige Alexander Italianer vertrekt als kabinetschef bij Eurocommissaris Günter Verheugen (Uitbreiding), zo bevestigen goed ingelichte kringen in Brussel. Italianer is benoemd tot directeur op het directoraat-generaal Economie en Financiën bij Eurocommissais Pedro Solbes (Monetaire en Economische Zaken).

Deze benoeming is volgens ingewijden in feite een promotie. Italianer promoveert van de rang A3 naar A2. Volgens Brusselse bronnen betreurt Verheugen zijn vertrek. ,,Voor Nederland is het een goede zaak dat het er nu een permanente A2-benoeming bij krijgt'', aldus een ingewijde.

Voor Nederland telt echter ook dat het geen enkele kabinetschef meer in Brussel heeft. Onlangs vertrok Henk Post als kabinetschef van Eurocommissaris Frits Bolkestein (Interne Markt). Post koos voor de advocatuur. Eerder was er het gedwongen vertrek van Carlo Trojan als secretaris-generaal van de Europese Commissie. Trojan behield de hoogste status van A1-ambtenaar, maar kreeg een minder invloedrijke functie.

Kabinetschefs van Eurocommissarissen zijn invloedrijk, omdat zij wekelijks met elkaar over de belangrijke en gevoelige agendapunten van de Europese Commissie spreken. Naar het in Den Haag verluidt, wil Nederland snel weer een kabinetschef in Brussel hebben. Onlangs werd al bekend dat Nederland in Brussel een speciale functionaris benoemt, die in Brussel moet lobbyen voor meer Nederlanders op hoge posten, Nederland blijft nu nog relatief achter, wat onder meer komt door het geringe aantal Nederlandse academici dat het Brusselse 'concours' (toelatingsexamen) volgt.

Alexander Italianer, die al sinds 1985 voor de Commissie werkt, geldt in Brussel als een van de beste economen. Hij zal zich in zijn nieuwe functie onder meer bezighouden met de beoordeling van de economische vorderingen van kandidaat-lidstaten.