Miloševic: `Ik had geen macht over leger'

In het laatste deel van zijn verdedigingstoespraak voor het Joegoslavië-tribunaal zei de Joegoslavische ex-president Slobodan Miloševic vanochtend dat hij in de jaren negentig geen `bevelsverantwoordelijkheid' had over het Joegoslavische leger. Miloševic staat in Den Haag terecht voor oorlogsmisdaden in Kroatië, Bosnië en Kosovo. ,,Als ik wel het bevel had gehad'', zei hij, ,,zou Joegoslavië nu nog bestaan.''

Tijdens de oorlogen in Kroatië en Bosnië was Miloševic president van de Joegoslavische deelrepubliek Servië, en nog niet van heel Joegoslavië, maar volgens de aanklagers van het tribunaal controleerde en manipuleerde hij ook in die tijd wel de politieke en militaire leiders van het land. Miloševic ontkende dat. Hij zei vanochtend wel dat hij een `pleitbezorger' was geweest van het terugtrekken van de Joegoslavische eenheden uit Kroatië toen de bemoeienis van de Verenigde Naties daar begon en hij vond dat hij daarmee de levens van honderdduizenden had gered.

Miloševic reageerde vanochtend op de aanklagers die eerder hadden gezegd dat hij sterke invloed had op de Bosnisch-Kroatische en Bosnisch-Servische leiders. ,,Wie dat zegt, weet niet hoe ijdel de mensen zijn en ontoegankelijk voor enige bemoeienis.'' Miloševic vindt dat hij er alles aan heeft gedaan om vrede te stichten in het gebied. Hij had, zei hij, vredesplannen gesteund die waren bedacht door buitenlandse onderhandelaars. ,,Wij wilden zoveel mogelijk levens sparen. Hoeveel westerse gijzelaars en piloten in Bosnië heb ik wel niet gered? Hoe vaak gebeurde het niet dat Chirac mij opbelde en zei: `zoek ze op'. Dat deed ik, en Chirac bedankte me ervoor.''

Miloševic zei dat hij van de Zweedse onderhandelaar Carl Bildt had gehoord over Srebrenica, in de zomer van 1995. Hij had daarna de Bosnisch-Servische leider Karadzic gebeld. ,,Hij bezwoor mij dat hij er niks van wist.'' Miloševic zou de Bosnisch-Servische leiders ook hebben gevraagd of er concentratiekampen waren in het noordwesten van Bosnië. ,,Ze zeiden dat die er niet waren. Er waren alleen centra voor krijgsgevangenen.'' Die gevangenen zouden daar maar kort blijven, de bedoeling zou zijn dat ze werden geruild voor Bosnisch-Servische krijgsgevangenen.

Miloševic vond het beneden zijn ,,waardigheid'' om op alle beschuldigingen van de aanklagers te reageren. ,,U trapt onder de gordel.'' Hij zei opnieuw dat de aanklachten ,,vals'' waren. Bewijs was er niet, zei hij. ,,U hebt alleen amateuristische opvattingen van psycho-analytische aard. U doet alsof ik in staat zou zijn mensen zo te hypnotiseren dat ze misdaden gaan plegen.''