Meer vragen over seksualiteit bij Korrelatie

Het aantal vragen over seksualiteit aan Korrelatie is gestegen. Vorig jaar belden 55000 mensen naar Korrelatie, 3000 meer dan het jaar daarvoor. De meeste vragen gaan over relatieproblemen en seksualiteit. De vragen over seksualiteit komen voornamelijk van jongeren en gaan vaak over voorbehoedsmiddelen en zwangerschap. Vooral op maandag, vlak na het weekend, komen hier relatief veel vragen over binnen.

Volgens medewerkster Doorke Huibrecht heeft de stijging te maken met het verdwijnen van de landelijke hulplijn van de Rutgersstichting twee jaar geleden, en van de Rutgers Huizen vorig jaar. Korrelatie heeft de telefonische voorlichting overgenomen. De medewerkers zijn getraind door de Rutgersstichting.

Vorig jaar werden de meeste Rutgers Huizen omgevormd tot kenniscentra. De Rutgersstichting heeft alleen nog een informatienummer waar bellers via een keuzemenu informatie van een bandje kunnen krijgen. Wie een persoonlijk gesprek wil, wordt doorverwezen naar Korrelatie.

Volgens Olga Loeber, oud-medewerker van de Rutgers Stichting, is een aantal voormalige Rutgers Huizen samengegaan met abortusklinieken. Samen vormen zij centra voor seksualiteit, geboorteregeling en abortus. Deze centra zullen onder meer dezelfde functies vervullen als de voormalige Rutgers Huizen.Korrelatie krijgt steeds meer vragen via e-mail. In 2001 kwamen 5200 vragen via e-mail binnen, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2000.

Verder hebben ook rampen, waaronder de brand in Volendam, de MKZ-crisis en de aanslag in de Verenigde Staten tot extra gesprekken geleid.