Maasstad wil alsnog lokzak

Een lokzak is een vuilniszak die op de verkeerde dag bij de weg wordt gezet, bijvoorbeeld door iemand van de reinigingspolitie. Die verstopt zich dan in een portiek en wacht tot omwonenden er meer zakken bij zetten. Want dat leert de ervaring: waar een vuilniszak staat volgen er al snel meer.

Het antwoord van Manuel Kneepkens (Rotterdamse Stadspartij) op de verloedering van de stad waar de gemeenteraad enkele weken geleden een debat aan wijdde, werd die avond met hoongelach ontvangen. Rotterdam is de afgelopen jaren niet veiliger, schoner of heler geworden, ondanks bijvoorbeeld een nieuw systeem van ondergrondse vuilniscontainers. Maar een lokzak? `Uitlokking', oordeelden de andere partijen, `juridisch onhoudbaar'.

Kneepkens wees erop dat hij jurist is. Hij herinnerde eraan dat er al een lokfiets is ter bestrijding van fietsendiefstal en een lokauto tegen autodiefstal. ,,Die zijn in de jurisprudentie aanvaard.'' Voor de zekerheid zette hij zijn suggestie op papier, ter officiële beantwoording door het college van burgemeester en wethouders.

Die hadden eerst ook wat moeite met het voorstel, zo blijkt uit respectievelijk een concept-antwoord en het definitieve antwoord. Een ,,aanlokkelijke'' oplossing die door de komst van ondergrondse containers echter ,,weinig toegevoegde waarde'' heeft, meldt het concept. ,,De gesignaleerde overlast doet zich veelal voor rond het bovenstuk van ondergrondse containers. Dit zijn plaatsen die het vanuit hun functie in zich hebben dat er illegaal huisvuilzakken worden neergezet. Het onopvallend posten in die omgeving is voor de reinigingspolitie reeds voldoende om mensen op heterdaad te kunnen betrappen. Het plaatsen van een zak voegt hier niets aan toe.''

Uiteindelijk is besloten het idee niet af te wijzen. Het had al de nodige publiciteit gegenereerd en verder geldt natuurlijk dat alle beetjes helpen, vooral met de verkiezingen voor de deur.

Het definitieve antwoord meldt: ,,De oplossing die door de heer Kneepkens wordt aangedragen is een creatieve en kan wat ons betreft eens uitgeprobeerd worden.''