Luxemburg biedt fiscale alternatieven

Luxemburg biedt internationale ondernemingen sinds 1 januari een fiscale regeling aan die onder internationale druk eind 2000 in Nederland nog is geschrapt. Ook Denemarken en Frankrijk maken zich naar verluidt op om in het fiscale gat te springen dat Nederland heeft laten vallen.

Het betreft de zogenoemde BV1/BV2-constructie. Sinds 1 januari dit jaar kunnen bedrijven in Luxemburg dankzij een wetswijziging van deze regeling gebruik maken. De regeling is gunstig voor met name Amerikaanse bedrijven die goedkoop een reorganisatie of een fusie willen financieren en daarbij de Amerikaanse fiscus willen ontlopen.

De BV1/BV2-constructie kwam enkele weken geleden weer volop in het nieuws omdat de inmiddels failliete Amerikaanse energiehandelaar Enron van de regeling in Nederland gebruik heeft gemaakt. Bij een BV1/BV2-constructie vestigt een Amerikaans bedrijf een volwaardige dochter in, in dit geval, Luxemburg. Dit is BV1. Deze bv richt weer een volwaardige dochter op, BV2. BV1 en BV2 vormen in de Luxemburgse wetgeving een zogenoemde fiscale eenheid.

De Amerikaanse onderneming kan dankzij deze eenheid geld lenen aan BV1, die het geld als eigen vermogen inbrengt in BV2, die de reorganisatie daarmee financiert. De rentebaten en -lasten kunnen nagenoeg geheel tegen elkaar worden weggestreept, zodat een fiscaal voordelig route ontstaat ter financiering van reorganisaties en overnames. In de VS zijn dergelijke constructies niet mogelijk en zou veel belasting afgedragen moeten worden over de financiering.

Volgens belastingadviseur T. van der Meer van Loyens Loeff is het ,,puur toeval'' dat Luxemburg de fiscale eenheid in haar wetgeving heeft opgenomen. ,,Het bestaan van een fiscale eenheid is een realiteit, er zijn veel meer landen waar dat mogelijk is.''

Nederland schrapte op 20 november 2000 de BV1/BV2-regling, omdat het weliswaar veel bedrijven naar Nederland lokte, maar die bedrijven behalve een fiscale `brievenbus-bv' verder weinig `inhoud' meebrachten. ,,De bv's die zich hier vestigden wegens de regeling brachten weinig belasting op en leverden geen bijdrage aan de werkgelegenheid'', aldus een woordvoerster van verantwoordelijk staatssecretaris Bos (Financiën).

Het schrappen van de regeling kost de Nederlandse schatkist naar verwachting 9 miljoen euro. Daarvoor ging in totaal rond de 34 miljard euro aan kapitaal om. De inkomstenderving voor de Amerikaanse fiscus bedroeg ongeveer 450 miljoen euro. In 2005 lopen de laatste contracten af die onder het oude regime gesloten zijn.

Het ministerie van Financiën wil inhoudelijk niet reageren op de Luxemburgse maatregelen. Wel pleit Bos al maanden voor een Europees controlebureau, dat de fiscale maatregelen van de lidstaten in de gaten zou moeten houden. Nederland zit al jaren in het beklaagdenbankje in Brussel nadat de Britse staatssecretaris van Financiën, Dawn Primarolo, op verzoek van de Europese Commissie een rapport opstelde met mogelijke schadelijke belastingmaatregelen. Nederland stond bovenaan het lijstje met de meeste concurrentievervalsende fiscale maatregelen.

Sindsdien is Financiën bezig met het aanpassen van het fiscale regime voor ondernemingen. Bos bracht acht van de tien bekritiseerde maatregelen onder de daarvoor geldende OESO-richtlijnen, waarmee een groot deel van de bezwaren kwam te vervallen. De veel bekritiseerde ruling-praktijk, waar de BV1/BV2-regeling deel van uitmaakte en waarbij bedrijven afspraken kunnen maken met de Belastingdienst over het tijdstip van betaling van winstbelasting, wordt inmiddels op grote schaal Europees gekopieerd.