Hof: metriek stelsel enig juiste

Het metrieke stelsel is en blijft het enige systeem voor maten en gewichten dat de Britten mogen hanteren. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof vandaag bij vonnis bepaald in een zaak die was aangespannen door vijf marktkooplieden. De kooplui, die de bijnaam `Metrieke Martelaren' hadden gekregen, eisten het recht om het al jaren geleden afgeschafte `Imperiale' stelsel van maten en gewichten te mogen gebruiken. Een van de marktkoopmannen was beboet omdat hij bananen per pound (450 gram) verkocht.