Fusie Pinkstergemeenten met evangelischen

De Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en de Volle Evangeliegemeenten in Nederland zijn afgelopen zaterdag gefuseerd tot de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

De nieuwe fusiekerk telt 17.500 leden. De komende vijf jaar wil de VPE verder groeien, zo maakte voorzitter P. Sleebos (oud-voorzitter van het Broederschap), afgelopen zaterdag tijdens een feestelijke bijeenkomst in Aalsmeer bekend. Doel is om te komen tot 150 gemeenten over vijf jaar, een groei van 35 gemeenten. Dit kan worden bereikt door het stichten van nieuwe gemeenten, maar ook doordat onafhankelijke Pinkstergemeenten zich bij de nieuwe fusiekerk aansluiten. ,,We verwachten dat veel bestaande gemeenten nu die stap gemakkelijker zullen nemen'', zegt secretaris H. Zegwaart. ,,Het afgelopen jaar hebben al drie, vier gemeenten dat gedaan.'' Nederland telt in totaal (dus inclusief de VPE) zo'n vijfhonderd Pinkstergemeenten.

De fusie tussen de Broederschap van Pinkstergemeenten (opgericht in 1952) en de Bond van Vrije Evangelische gemeenten (1978) is niet ingegeven door een afnemend aantal leden, zo zegt secretaris Zegwaart. ,,We groeien allebei.'' Precieze aantallen konden beide gemeenschappen niet geven.

Al in 1997 kwamen beide kerkbesturen tot de conclusie dat er geen fundamentele verschillen in geloofsleer waren tussen de twee kerkgenootschappen. Zegwaart: ,,In het verleden zijn er veel splitsingen in de Pinksterbeweging geweest. Met de fusie wilden we tegen deze stroom inroeien, en onze christenbroeders de hand reiken.''

Hoewel beide genootschappen merkten dat er `cultuurverschillen' waren, is de fusie relatief snel en probleemloos verlopen, aldus Zegwaart. Volgens hem komt dit ondermeer doordat anders dan bij de fusie tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen in het Samen op Weg-proces, op regionaal niveau kerken niet hoefden worden gesloten en samengevoegd.

,,Veel van de pijnlijke discussies die binnen de SoW-kerken worden gevoerd, hebben wij niet gehad. Bij ons is er niets van bovenaf opgelegd. De Pinkstergemeenten zijn van oudsher nogal onafhankelijk.''

Dat betekent echter niet de fusie van de Pinkstergemeenten voorbeeld zou moeten zijn voor de SoW-kerken, aldus Zegwaart. ,,Zij hebben te maken met een krimp-scenario. Bij ons is het sluiten van kerken geen financiële noodzaak.''