Dijkstal voorziet `politiek lastig' WAO-probleem

Rond de WAO is een ,,politiek lastige'' situatie ontstaan, meent VVD-leider Dijkstal. Hij zei dat zaterdag in Rotterdam bij de start van de VVD-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In navolging van VVD-staatssecretaris Hoogervorst noemde Dijkstal het ontwerpadvies van de SER over de WAO ,,vér onder de maat''. Premier Kok, die eerder had duidelijk gemaakt te vinden dat Hoogervorst voor zijn beurt had gesproken, werd er door Dijkstal van beschuldigd inzake de WAO ,,niets anders te willen doen dan wachten''. ,,Ik heb liever een staatssecretaris mét daadkracht'', aldus Dijkstal, ,,dan een premier zonder''.

Inmiddels is duidelijk geworden dat binnen het kabinet Hoogervorst ermee instemt dat het advies van de Sociaal-Economische Raad in de beraadslagingen over de WAO een rol blijft spelen. ,,Het kabinet heeft de SER zelf om dit advies gevraagd, dus dan kun je moeilijk zeggen: laat maar'', aldus een ingewijde VVD'er.

De VVD wil dat het kabinet met een eigen standpuntbepaling over de WAO niet wacht of de Sociaal-Economische Raad misschien nog met een bijstelling van het eigen advies komt, voordat dit op 15 maart definitief moet worden gepubliceerd. De liberale bezwaren richten zich vooral op de door de SER beoogde verhoging van de WAO-uitkering.

Bij de start van de PvdA-campagne in Arnhem liet lijsttrekker Melkert zich in zijn rede niet uit over de WAO. In de wandelgangen zei Melkert evenwel ,,de wijsheid van Kok'' te verkiezen ,,boven het jeugdig enthousiasme van de staatssecretaris''. De PvdA meent dat de beperking van het aantal WAO'ers in de toekomst vooral teweeg moet worden gebracht door aanpassingen in de keuringspraktijk, waarbij de PvdA-leider een lans brak voor het `Duitse selectiemodel'. Hierbij worden werknemers in de regeling voor arbeidsongeschiktheid opgenomen, aan de hand van de te verwachten duur van hun ziekte.

Het CDA liet dit weekeinde weten aan het SER-advies inzake de WAO grote waarde te hechten. Coalitiepartij D66 deelt de bezwaren van de VVD ertegen. SER-voorzitter Wijffels sprak zijn afkeuring uit over het feit dat het SER-advies aanleiding is tot ,,positionering'' van politieke partijen in de verkiezingsstrijd.

VVD TREFT PVDA: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7