Brandweer mag langzaam door rood

Brandweerauto's mogen in noodgevallen wél door rood licht rijden, maar ze mogen daarbij niet harder rijden dan twintig kilometer per uur. Dat staat in de Conceptrichtlijn Optische en geluidssignalen brandweer. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, heerst over dit concept grote overeenstemming bij betrokkenen.

Nu is alleen vastgelegd dat hulpdiensten in noodgevallen door rood licht mogen rijden, maar bestaan er geen richtlijnen voor de snelheid.

In de voorgestelde richtlijn staat dat het rode licht onder meer genegeerd mag worden als er sprake is van een levensbedreigende situatie, gevaar voor uitbreiding van de brand, of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. In dezelfde situaties mag er ook twintig kilometer harder gereden worden dan de toegestane snelheid. De alarmcentrale beoordeelt of er van zo'n situatie sprake is. De chauffeur is strafrechtelijk verantwoordelijk bij een eventueel ongeval.

De behoefte aan duidelijkheid over verkeersregels voor hulpdiensten ontstond nadat in november vorig jaar de bestuurder van een brandweerauto werd veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Het ministerie zegt dat de grens van twintig kilometer per uur, een harde is. ,,Als je harder door rood rijdt en een ongeval veroorzaakt, heb je iets uit te leggen bij het openbaar ministerie'', zegt een woordvoerder.

Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) zegt het concept in grote lijnen te onderschrijven. ,,Als deze richtlijn officieel wordt zullen wij de chauffeurs leren om te gaan met deze snelheden'', zegt Lex Schruijer. Voorheen was onduidelijk hoe hard en wanneer brandweerwagens door het rode licht mochten rijden. Tijdens de opleiding werd slechts gesproken over een zo ,,groot mogelijke voorzichtigheid''.

In de richtlijn staat verder dat het redden van dieren ,,in z'n algemeenheid niet (meer) wordt gezien als een dringende taak''. Voor het redden van dieren mogen brandweerwagens dus niet door rood licht of harder dan toegestaan rijden. Er is daarbij een afweging gemaakt tussen ,,het risico op persoonlijk letsel in verhouding tot het belang van het redden van dieren''.

Het ministerie van Volkgezondheid Welzijn en Sport zal eenzelfde type richtlijn voor ambulances opstellen. Naar verwachting zal deze niet veel verschillen van de richtlijn voor brandweerauto's.