`Bij nieuwe veroordeling hogere straf '

PvdA-lijsttrekker Melkert wil dat burgers zelf rechtstreeks invloed krijgen op de bestrijding van criminaliteit. Daarnaast moeten de boetes voor jeugdige `veelplegers' bij iedere herhaling met een derde worden verhoogd.

De PvdA-lijsttrekker presenteerde afgelopen zaterdag, bij het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem, een plan om de sociale veiligheid te verbeteren. Hij vindt dat per wijk de criminaliteit in kaart moet worden gebracht. Zo ontstaat een zogeheten misdaadkaart, waarop burgers kunnen zien of een buurt gevaarlijk is.

De politiek, politie, justitie en andere verantwoordelijke diensten moeten vervolgens tweewekelijks verantwoording afleggen over de gegevens op de misdaadkaart. ,,De burgers kunnen zo direct meebeslissen over de inzet van een deel van de beschikbare middelen'', aldus de PvdA-lijsttrekker.

De misdaadkaart zou het tevens mogelijk maken om veelplegers van criminaliteit sneller en strenger te straffen. Op de kaart moet worden bijgehouden ,,waar het gebeurt, waar de plekken zijn waar het misgaat of mis dreigt te gaan'', bijvoorbeeld waar de berovingen toenemen. Daar kan dan volgens Melkert direct actie worden ondernomen. Hij vindt het daarnaast nodig om meer politie in te zetten, die ,,dichter bij de mensen'' opereert. De komende vier jaar moeten er 6.000 agenten extra bij komen, vindt hij.

`Veelplegers' van delicten moeten volgens hem strenger en sneller worden gestraft. De PvdA-voorman wil dat deze criminelen bij elke veroordeling een derde meer straf krijgen dan de keer ervoor.

Melkert acht het onaanvaardbaar dat in 2000 een harde kern van bijna 10.000 notoire criminelen verantwoordelijk was voor bijna de helft van de misdrijven. Voor deze groep geldt volgens hem: strenger straffen. ,,Dat betekent drie dingen: een strengere straf voor hetzelfde vergrijp. Bij iedere herhaling wordt de straf met eenderde verhoogd.'' Verder vindt de PvdA-voorman dat taakstraffen voor deze groep geen enkele zin meer hebben: ,,stoppen''.

Ten slotte moet er ook sneller worden gestraft. Het werk van justitie en politie houdt daar volgens Melkert echter niet op. ,,We zullen iedere veelpleger moeten volgen, ook als hij vrij is. Maak de kans zo klein mogelijk dat hij weer een vergrijp pleegt.''

Melkert vindt dat iedereen de misdaadkaarten en de bijbehorende gegevens moet kunnen inzien. ,,Laten we niet te bang zijn voor stigmatisering, een gevaarlijke buurt is ook nu al bekend.''